Sverige är den 8:e största digitala annonsmarknaden i Europa enligt Adex2018

Publicerat: 5 år sedan

Den europeiska digitala annonsmarknaden fortsätter att växa och är nu värd 583 miljarder kronor 2018

Marknaden växer 13,9% 2018, snabbaste tillväxten sedan 2011. Out-stream ökar 44,7% YOY. Sverige är den 8:e största digitala annonsmarknaden i Europa.

Warszawa, Polen 4 juni 2019 – IAB Europe, tillkännagav vid sin årliga Interact-konferens i Warszawa att digital reklam ökade med 13,9 % 2018 till 55,1 miljarder euro (583 miljarder kronor) i Europa. Tillväxten drivs av en stark tillväxt från online video, mobil och sociala media. Detta är den snabbaste tillväxten sedan 2011 och det innebär att marknaden har dubblerades i storlek sedan 2012.

Studien AdEx Benchmark är en unik rapport som visar annonsmarknaden online i Europa och täcker 28 marknader och det är 13 året som den publiceras. 2018 var det totalt 20 marknader som visade på en tvåsiffrig tillväxt på ett år.

Out-stream video och mobile dominerar tillväxten 2018, båda växte tvåsiffrigt på alla 28 marknaderna i studien. Outstream-video ökade med 44,7 % i genomsnitt, jämfört med in-stream på 19,7 %. Sammantaget växte video med 30,9 %, till 7,6 miljarder euro, vilket motsvarade 33 % av displaymarknaden.

Sökmarknadsföring är fortfarande den största kategorin inom online-marknadsföring när det kommer till intäkter med en tillväxt på 12,5 % och ett marknadsvärde på 25 miljarder euro.

Social media bidrar till att display-marknaden växer över hela Europa och den växer med 33,7 % jämfört med förra året och står nu för 49 % av display-marknaden.

Mobilannonseringen växte totalt med 31,4 % 2018, till 22,8 miljarder euro, och står nu för 41 % av investeringar i hela Europa.

Townsend Feehan, VD, IAB Europe säger ”Det är glädjande att se att marknaden fortsätter att växa tvåsiffrigt över hela regionen, något som i stor utsträckning drivs av mobilen och video. Den digitala reklambranschen bidrar nu med 55 miljarder euro till Europas BNP och vi ser en tillväxt i både i de mogna och i tillväxtmarknaderna. Digital reklam som nu står för 45 procent av all betalad medieannonsering i regionen. GDPR gör att användarna nu är mer medvetna om sina val om hur deras data behandlas och det är viktigt att vi fokuserar på att leverera en ”privacy-first ad experiences” som skyddar konsumenterna och främjar digitalmarknaden i Europa. ”

IAB Europe AdEx Benchmark delar in den digitala annonsmarknaden i tre kategorier: Display, Search, Classifieds and Directories. Tillväxten inom dessa kategorier har förändrats över tid genom att konsumenterna har skiftat mellan olika enheter vilket också påverkat konsumtionsmönster. 2018 års rapport visar på att Display-annonseringen knappat in i på Söks andel och växer med 17,5 % vilket motsvarar nu 42,2 % av medieinvesteringarna.

Dr. Daniel Knapp, chefsekonom, IAB Europe säger ”Mobil-, video- och social media-annonsering fortsätter att driva tillväxten över hela regionen, mobilen står nu för nästan 50 procent av både display och sök, och video står för en tredjedel av all display-annonsering. Dessa format och miljöer speglar konsumenternas användning av en rad olika enheter och syften, vilket också visar på kraften i digital reklam och vilken påverkan den har i konsumenternas vardagsbeslut.”

2018 topp fem marknader i tillväxt – kommer alla från CEE-regionen:

 1. Ukraina – 26,9 procent
 2. Ryssland – 24,9 procent
 3. Vitryssland – 23,6 procent
 4. Tjeckien – 20,9 procent
 5. Serbien – 20,1 procent

Sverige är nu den 8:e största marknaden Europa

 1. Storbritannien – 18,4 miljarder euro
 2. Tyskland – 7,2 miljarder euro
 3. Frankrike – 5,2 miljarder euro
 4. Ryssland – 4,1 miljarder euro
 5. Italien – 2,9 miljarder euro
 6. Nederländerna – 2,2 miljarder euro
 7. Spanien – 2,2 miljarder euro
 8. Sverige – 2,1 miljarder euro (21 miljarder kronor)
 9. Schweiz – 2,0 miljarder euro
 10. Norge – 1,1 miljarder euro (Norge gick in på topp 10, 2018)

Den fullständiga rapporten av AdEx Benchmark 2018 kommer att publiceras i slutet av juni 2019 till IABs medlemmar.

LADDA NER ADEX BENCHMARK GUIDE 2018

Om Studien AdEx Benchmark

Uppgifterna har sammanställts av IAB Europe baserat på information från de nationella IAB-kontoren runt om i Europa. För Sverige är det IRM som står för underlaget till rapporten. Rapporten omfattar marknadens storlek för 2018 för följande marknader: Österrike, Vitryssland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen , Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Ukraina. Uppgifterna representerar kalenderåret 2018 januari-december. Detta är den trettonde AdEx Benchmark-studien som startade 2006.

Display-kategorin innehåller desktop och mobila banners, rich media och videoformat.

Varje nationell IAB i Europa sammanställer sin egen årliga online-annonsinvesteringar och siffrorna i IAB Europe AdEx Benchmark bygger på dessa studier. Eftersom studiernas metodik varierar mellan olika marknader, har IAB Europe definierat metodregler för att kunna presentera siffrorna på ett sådant sätt att de blir realistiskt jämförbara.

Om nationella uppgifter samlas in i annan valuta än euro har den genomsnittliga växelkursen 2018 använts för att omvandla denna till euro. För att ge uppgifter om tidigare års tillväxt har tidigare årssiffror också omräknats med en konstant växelkurs för att eliminera valutaeffekter.

AdEx Benchmark fokuserar på fyra normaliserade segment: ”Display” (inklusive mobildisplay, rich media och video), ”classifieds and directories”, ”paid search” och ”other” (inklusive e-post men exklusive e-postmarknadsföring).

De citerade siffrorna är nettofakturavärde av media, plus byråkommission om någon. Uppgifter som rapporteras av nationella IABs kompletteras med uppgifter från företagsregistreringar och ekonometriska modeller.

Mer info kontakta  info@iabsverige.se

Om IAB Europe

IAB Europe är den ledande europeiska branschorganisationen för det digitala marknadsförings-ekosystemet. Dess uppgift är att främja utvecklingen av denna innovativa sektor och säkerställa hållbarheten genom att utforma lagstiftningen och visa det värde som digital reklam ger till Europas ekonomi, till konsumenter och till marknaden. Säkerställa att marknaden fortsätter att utvecklas genom att underlätta harmoniserade affärsmetoder som speglar användares förväntningar.

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved