Ny certifiering av integriteten i digitala tjänster

Publicerat: 2 år sedan

IAB Sverige är med i projektgruppen för Sjyst data! – ett projekt som koordineras av forskningsinstitutet RISE. Utgångspunkten är att stärka användarnas integritet samtidigt som näringslivets innovationskraft främjas. Nu påbörjas arbetet för att ta fram en certifiering som visar vilka datadrivna tjänster som uppnår en god integritet.

– Vi tänker oss en slags kravmärkning för digitala tjänster. Med tanke på vilken djungel det är bland appar och digitala tjänster så behövs ett sätt som gör det enkelt för användaren att välja alternativ där man vet att ens personliga data hanteras korrekt och etiskt, något som saknas idag. Företag som vill utveckla datadrivna tjänster med respekt för användarnas integritet ska kunna använda märkningen för att signalera det, som ett slags kvalitetsstämpel, säger Håkan Cavenius, RISE

Projektet Sjyst data! har pågått sedan 2015 och går nu in i sin tredje fas. Förutom certifieringen kommer projektet att etablera ett kunskapscenter, ett slags labb eller “sandbox” dit företag kan vända sig för stöd kring integritet och dataskydd i sin innovationsprocess för digitala tjänster.

– Våra partners, stora som små företag, känner ofta osäkerhet kring integritet och dataskydd vilket hämmar utvecklingen av nya datadrivna tjänster som skulle varit till nytta för såväl användare som samhälle. Därför är både kunskapscentret och certifieringen viktiga steg för att öka datadriven innovation och tjänsteutveckling, säger Christina Lagerstedt, RISE.

Sjyst data! finansieras av Vinnova och koordineras av RISE. I projektgruppen ingår, utöver IAB Sverige, Bumbee Labs, iGrant, Kantar, Lunds universitet, Malmö universitet, MyData, Nordiska Museet, Pinteg, Priva Innovation, Sandvine, SEB, Stockholms Läns Museum, SWEDMA, Södertörns högskola, Telia, Tre och Västernorrlands museum.

Läs mer i RISEs pressmeddelande

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved