Nu lanseras CommToAct Planet!

Publicerat: 1 år sedan

Marknadsföringens roll i klimatomställningen har blivit alltmer central för att driva både beteendeförändring och folkbildning. Därför har fyra av kommunikationsbranschens största medlemsorganisationer: Komm, Sveriges Annonsörer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer gått samma och skapat initiativet CommToAct Planet.

Syftet är att samla marknads- och kommunikations-branschen bakom en gemensam ambition – att bidra till den gröna omställningen både genom den kommunikation vi tar fram och genom att sänka utsläppen från egna verksamheter.

Initiativet står på tre ben, där de första två handlar om att motverka både greenwashing (vilseledande miljökommunikation) och greenhushing (att välja att undvika miljökommunikation). Det sista benet handlar om att få alla aktörer i reklamens värdekedja att åta sig att minska sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet. 

Nu vill vi uppmuntra alla våra medlemsföretag att ansluta sig till initiativet och bli en del av förändringen mot den gröna omställningen! 

Mer om CommToAct

Våren 2021 startade Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer initiativet CommToAct. Namnet grundar sig i att kommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle, och syftar till att hitta gemensamma lösningar för marknadsförare och kommunikatörer. Initiativet CommToAct består av två delar, Planet och People som drivs med egna kommittéer och arbetsgrupper. CommToAct lanserades den 4 maj 2023 och är tillgängligt för medlemmar till Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer. 

Läs mer på: https://commtoact.se 

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved