IAB Europe reagerar på APDs validering av handlingsplanen för TCF

Publicerat: 2 år ago

Den belgiska dataskyddsmyndigheten (APD) har informerat IAB Europe att man har validerat alla punkter i handlingsplanen som lades fram av IAB Europe i april 2022 i enlighet med APD-beslutet i februari. Bedömningen av handlingsplanen bekräftar lagligheten hos Transparency and Consent Framework (TCF) utifrån dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Varje steg som beskrivs i handlingsplanen är resultatet av en noggrann bedömning av vilka åtgärder som är bäst lämpade för att möta APD:s tolkning av GDPR (som fastställdes av APD i februari 2022) och leverera utökad efterlevnadsfunktionalitet till TCF. Det återspeglar ett samarbete och djupgående diskussioner mellan IAB Europes medlemsföretag och organisationer, som samlas i TCF:s arbetsgrupper för att gå igenom ramverket för att möta förväntningarna från APD.

 

Med det sagt härrör de åtgärder som föreslås i handlingsplanen direkt från antagandet att (i) TC-strängen (en digital signal som innehåller användarpreferenser) ska betraktas som personuppgifter och (ii) IAB Europe har ett delat personuppgiftsansvar för spridning av TC-strängar och annan databehandling som utförs av TCF-deltagare. Båda dessa antaganden har hänskjutits till EU-domstolen (CJEU) av den belgiska marknadsdomstolen för ett förhandsavgörande, och ett sådant hänskjutande begärdes uttryckligen av APD själv under förfarandets gång.

 

Även om IAB Europe är nöjda med att handlingsplanen mottogs positivt av APD, har IAB Europe allvarliga reservationer mot att APD föregriper svar från EU-domstolen, vilket riskerar leda till att förändringar av TCF behöver återkallas i slutet av överklagandeprocessen. I avvaktan på förfarandet inför APD och EU-domstolen kommer IAB Europe säkerställa att eventuell framtida utveckling av TCF är hållbar och i linje med tolkningar av GDPR på EU-nivå.

The validation of IAB Europe’s action plan confirms the legality of the TCF as a standard that can help digital publishers and their partners comply with certain provisions of the GDPR and ePrivacy Directive”, comments Townsend Feehan, CEO of IAB Europe. “However, it is important to bear in mind that implementation of the action plan – which IAB Europe is now being required to effect over a period of six months – would entail operating changes for TCF participants that may ultimately be found inadequate by the European Court.

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved