IAB Europe lägger fram en handlingsplan för TCF

Publicerat: 2 år ago

IAB Europe har tagit fram en handlingsplan utifrån den belgiska dataskyddsmyndighetens beslut angående IAB Europes Transparency & Concent Framework (TCF). Handlingsplanen markerar en viktig milstolpe och bör möjliggöra att en uppdaterad version av TCF, med en större efterlevnadsfunktionalitet, kan rullas ut under granskning av den belgiska dataskyddsmyndigheten (APD).   

IAB Europe har länge strävat efter att lämna in TCF för godkännande som en transnationell GDPR-uppförandekod, och den handlingsplan som lämnas in idag är ett viktigt steg i denna riktning. Handlingsplanen är resultatet av djupgående diskussioner bland IAB Europes medlemsföretag som implementerar TCF och sammanträder i de befintliga TCF-arbetsgrupperna. Planen beskriver åtgärder som verkar vara bäst lämpade för att uppfylla APDs tolkning av GDPR och de skyldigheter beslutet skapar för IAB Europe.

Läs IAB Europes statement här

Läs den uppdaterade FAQn här

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved