IAB Europe AdEx Benchmark 2020 visar att den europeiska och svenska marknaden för digital reklam fortsätter växa

Publicerat: 3 år sedan

Den svenska marknaden för digital reklam ökade med 5,3 % under 2020. Det innebär att Sverige även detta år kvalar in som den sjunde största digitala reklammarknaden och värderas till drygt 2,5 miljarder euro.                                                

IAB Europe, branschorganisationen som representerar ekosystemet för digital marknadsföring, offentliggjorde vid sin årliga Interact-konferens den 25 maj, att Europas digitala annonsmarknad har ökat med 6,3 % 2020, till 69 miljarder euro. Detta trots ett utmanande år som påverkats av Covid-19. 

Investeringar i digital marknadsföring
Studien AdEx Benchmark är en unik rapport om annonsmarknaden online i Europa och täcker 28 marknader. Studien är nu inne på sitt 15 år. Under 2020 visade sju marknader på en tvåsiffrig tillväxt jämfört med föregående år. Turkiet visade störst tillväxt på 34,8 % och går därmed in som en av de tio marknader i Europa med störst reklamutgifter. Endast tre marknader minskade sina reklamutgifter under 2020.

Trots svårigheterna kopplade till Covid-19 och den efterföljande ekonomiska påverkan av pandemin har några av de största marknaderna, som Spanien, Frankrike och Storbritannien, fått goda resultat. Tyskland, som sågs navigera bättre under Covid-19 än de flesta, visade en tvåsiffrig tillväxt på 10,4 % 2020.

Ökning av social och video
Drivet av explosionen av e-handel, småföretag och återgången till varumärkesannonsering under andra halvåret 2020, visade social och video på den starkaste tillväxten av alla kanaler. Social växte med 15,9% och video växte med imponerande 16,3%. Samtidigt ökade display med 9,1% och sök ökade med 7,9% i Europa.

Nya siffror för audio
Trots att audio fortsatt är en liten del, knappt 1 % av marknaden, för digital reklam, representerar den ett totalt värde på 500 miljoner euro. Detta är första gången siffror för audio finns med i AdEx Benchmark.

Den fullständiga rapporten IAB Europe AdEx Benchmark Study publiceras i juni 2021 och alla IAB Sveriges medlemmar kommer få tillgång till den. Siffrorna från svenska marknaden kommer från IRM – Institutet för Reklam- & mediestatistik.

Läs IAB Europes pressrelease här

För mer information kontakta
Charlotte Thür, VD – IAB Sverige, 0705-10 11 10

IAB Sverige bjuder in till en genomlysning av reklammarknaden i Europa den 26 augusti 2021 tillsammans med IRM.

Om IAB Europe
IAB Europe, branschorganisationen som representerar ekosystemet för det digitala marknadsföring. Dess uppgift är att främja utvecklingen av denna innovativa sektor och säkerställa hållbarheten genom att utformning av lagstiftning och att visa det värde som digital reklam ger till Europas ekonomi, konsumenter och till marknaden generellt. Viktigt är att säkerställa att marknaden fortsätter att utvecklas genom att underlätta med harmoniserade affärsmetoder och tekniska lösningar som speglar användares förväntningar tillsammans med de 28 lokala IAB-organisationerna i Europa och i samarbete med IAB Tech Lab. IAB Sverige är medlem till moderorganisationen IAB Europe.

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved