IAB enas i gemensamt åtagande för hållbar digital marknadsföring

Publicerat: 9 månader sedan

Hållbarhet står högt på agendan för marknadsföringsbranschen just nu. IAB Sverige har sedan tidigare tillsammans med Sveriges Mediebyråer, Sveriges Kommunikationsbyråer och Sverige Annonsörer startat initiativet CommToAct Planet som har syftet att utbilda, vägleda och bana väg för marknads- och kommunikationsbranschens del i den gröna omställningen. Nu startar även IAB Europe ett initiativ där 19 nationella IAB-organisationer går samman för att skynda på omställningen för den digitala marknadsföringsbranschen.

IAB Sverige och 18 andra nationella IAB-organisationer har signerat ett nytt europeiskt gemensamt åtagande om hållbarharhet. Avtalet visar behovet och viljan att skapa ett gemensamt och konsekvent tillvägagångssätt att mäta branschens koldioxidutsläpp.

Enade att minska koldioxidutsläpp och vidta klimatåtgärder

Den digitala marknadsföringsbranschen har identifierat att koldioxidutsläppen som kan kopplas till internet, enheter och stödsystem har nått nära 4 % av de globala växthusutsläppen. Utsläppen väntas dubbleras inom en nära framtid och det är avgörande att industrin agerar. Då kommer vi kunna hjälpa varumärken att fatta hållbara reklamval och viktigast av allt, hjälpa till att reducera det totala koldioxidutsläppet orsakat av det digitala ekosystemet för marknadsföring.

Detta brådskande behov gör att IAB Europe tillsammans med nationella filialer är dedikerade att bistå med vägledning och stöd till företas på deras hållbarhetsresa. Genom att arbeta tillsammans strävar vi mot att skapa konsekventa europeiska standarder och lösningar som adresserar de kritiska hållbarhetsproblemen.

Det gemensamma åtagandet återspeglar en gemensam vision och engagemang för en omfattande arbetsplan. Denna arbetsplan kommer levereras genom IAB Europes Sustainability Standards Committee som kommer utveckla strategier, riktlinjer och taxonomier i linje med aktuella regleringar samtidigt som hänsyn tas till bredare hållbarhetsfrågor som miljö, sociala och ekonomiska faktorer. Det kommer också hjälpa till att lyfta det arbete som görs på nationell nivå till resten av Europa. Genom att enas kan den digitala marknadsföringsbranschen ta betydande steg mot en mer hållbar framtid, mildra, miljöpåverkan och bidra till FN:s 17 hållbarhetsmål.

“The aspiration to reduce CO₂ emissions in the digital advertising supply chain will test our capacity to act in unison more than any other policy or business goal.  The Common Commitment we are announcing today is a modest but critical step, enabling our European network to collaborate at an unprecedented pace internally and bringing critical mass to our engagement with global partners.” Säger IAB Europes CEO Townsend Feehan.

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved