Digitala medieinvesteringar fortsätter växa trots en negativ totalmarknad

Publicerat: 11 månader ago

 På IAB Sveriges frukostseminarium igår presenterades de senaste siffrorna från IAB Europes AdEx Benchmark Report som kartlägger digitala marknadsföringsinvesteringar på 29 europeiska marknader. Rapporten för 2022 visar på ännu ett år med stark tillväxt för digital marknadsföring i Europa. Sverige hamnar på en åttondeplats sett till investeringar och har haft en ökning på 9 % under 2022. Det innebär en omsättning för 2022 på ca 34,8 miljarder kr.

AdEx Benchmark Report beskriver formaten och kanalerna som bidrog till digital marknadsförings tillväxt på 9,8 procent i Europa under 2022, vilket kulminerade i ett totalt marknadsvärde på 86 miljarder euro.

  • ”I en orolig tid fortsätter de digitala medieinvesteringarna växa om än med låga siffror. Vi ser att man fortsätter välja att investera i det digitala och i stället väljer bort andra kanaler för sin marknadsföring” säger Kenneth Danielsson, vd IAB Sverige.

Video och ljud står för den starkaste tillväxten

Audio är det starkast växande formatet med en ökning på 22,1 %. Därefter ser vi att video har haft en ökning på 13,6 %. Det är social video som driver den stora tillväxten för formatet.
Den programmatiska handeln står för mer än hälften av omsättningen för displayannonser, exklusive sociala medier. Dock ser man stora skillnader på olika marknader där nyckelmarknader som Sverige, Frankrike, Tyskland och Italien ligger på lägre nivåer jämfört med Storbritannien.

Om undersökningen

IAB Europes AdEx Benchmark Report har gemonförts sedan 2006 och görs på kalenderår. 2022 års undersökning har viktiga förändringar då Ryssland och Belarus har exkluderats och Estland, Lettland och Litauen har tillkommit.

Medlemmar till IAB Sverige har fått Adex-rapporten på mail, hör av er till Molly Olsson om du inte fått den.

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved