Branchen: Vi måste prata om frekvens!

Publicerat: 2 år ago

Vi lever i en tid när reklamtröttheten ökar och vi står inför utmaningar med fler regleringar och utökad lagstiftning runt privacy, riktad marknadsföring och ökat konsumentskydd. En tid där många konsumenter upplever att de får se samma annons om och om igen. 

När vi dessutom nu står inför en ny cookie-lös framtid, med stora förändringar att vänta – då behöver vi ta ett större ansvar som bransch. Vi behöver på ett bättre sätt än vi gjort de senaste åren fundera över vad vi utsätter våra konsumenter för. 

Vi behöver vara tydliga i vad vi visar, säger men även hur vi använder våra verktyg på bästa sätt för att både nå våra önskade resultat. Och vi behöver också värna om hur vi försöker påverka konsumenterna. 

En av de enklare delarna vi kan ansvara för är frekvens. Det finns ingen som vill se eller troligen behöver se en annons för många gånger. Det skapar bara irritation och knappast leder en överfrekvens till ökade resultat. Så: för allas skull måste vi prata om frekvens. 

Branschorganisationerna IAB Sverige, Sveriges Annonsörer, Swedma, Sveriges Mediebyråer & Komm har tillsammans genomlyst potentiella ansvarsområden kring just frekvens i ett annonsköp och svaret är enkelt: 

Alla i värdekedjan kan ta ansvar för frekvensen på något sätt: Annonsören, mediebyrån, kommunikationsbyrån, tech-leverantörerna och publicisterna. 

Om alla i värdekedjan börjar prata om frekvens, så kommer vi få bättre resultat på kampanjerna och en mer ansvarsfull exponering för våra konsumenter. 

Kenneth Danielsson, vd IAB Sverige
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Annette Tannerfeldt, vd Swedma
Linda Nilsson, vd Komm
Lena Regeheim, verksamhetsansvarig Sveriges Mediebyråer

Tips för att arbeta mer ansvarsfullt med frekvens:

  1. Prata om frekvenser, dvs hur många gånger varje annons visas för en person – genom hela värdekedjan.
  2. Skapa fler varianter av era annonser så inte samma annons visas för många gånger
  3. Se över hur ni betalar era leverantörer. Köper er leverantör exempelvis optimerat mot CPO – Cost Per Order – så kan ni räkna med att den leverantören inte tar ansvar för er frekvens. Ge leverantören fler varianter av annonser att arbeta med så kommer resultatet att sannolikt förbättras.
  4. Gå igenom alla delar av er kommunikation och säkerställ att ni har förståelse för alla delar som kan påverka frekvenser i flödet.

 

Dela sida:

Relaterade nyheter

Bli medlem

Ansök om medlemskap

Villkor
© IAB Sverige AB - All rights reserved