Vad är Annonsvänligt Sverige?

Mediebranschen har de senaste åren upplevt en rad tekniska och kommersiella framsteg vilket har lett till att säljare och köpare inom media parallellt utvecklat nya annonsformat, metriker, mät­ och effektiviseringsmetoder för att möta branschens framsteg och förväntan. Detta har lett till mindre samsyn, mindre kontroll och mindre fokus på användaren. De senaste årens kraftiga utveckling av adblocker­ användandet är en tydlig fingervisning på att branschen behöver ett starkare fokus på användarvänlighet.

Annonsvänligt Sverige är en rekommendation för branschen där IAB Sverige tillsammans med branschaktörer gemensamt skapat kriterier för vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för våra konsumenter. Dokumentet har varit på remiss hos IAB medlemmar och därefter uppdaterats.

Coalition for Better Ads är en motsvarande standard men global. IAB US och IAB Europe är delaktiga i arbetet och 2018 integrerades CfBA med Annonsvänligt

Annonsvänligt Sverige Rekommendation

Ett verktyg för att driva branschen framåt

√ Att kraftigt minska laddtider

√ Minska digital reklamtrötthet

√ Utmärkelse för ansvarstagande företag i branschen