Vi behöver din hjälp!

IAB Sverige genomför nu en undersökning med vår nyligen startade task force för Gaming, Gamers & E-sport.

Gaming är en av branscherna som växer snabbast just nu. Vi på IAB Sverige har uppmärksammat att allt fler annonsörer vill synas i dessa sammanhang. Den här enkäten har till syfte att kartlägga efterfrågan på den svenska marknaden och vi önskar nu din input på några definitioner, prissättning och övergripande feedback.

Vi vänder oss nu både till annonsörer och byråer och köper du annonsytor kopplade till kanalen skulle vi uppskatta dina svar – de är viktiga för vårt arbete för branschen! Det tar bara ett par minuter och alla svar kommer att behandlas anonymt och inga svar kommer att redovisas enskilt.

Här hittar du enkäten