Spelbranschen är en snabbt växande bransch och är redan idag en av världens största. En innehållskategori med passionerade fans vilket gör det till en attraktiv målgrupp för marknadsförare. Trots detta är kunskapen för branschen fortfarande låg. IAB Sverige samlar nu därför en rad experter i en ny task force för att bidra med bästa praxis och göra marknaden mer tillgänglig och begriplig.

IAB Sverige ser ett stort behov av att utveckla kunskapsnivån inom branschen och task force-gruppen har en viktig funktion i att driva utvecklingen i Sverige.

Ordförande: Chris Drake, OMD

Chris Drake
OMD
Bailey Kosdal
ProAd
Niklas Bakos
Adverty
Suvi Panas
Iprospect
Karl Kajbjer
Dentsu Aegis
Anders Svensson
Twitch
Fredrik Hermelin
Mindshare
Erik Malmstig
UNT
Daniel Pereaux
Fragbite
Fredrik Billberg
RAW Digital
Kim Ejebari
Flarie
Oskar Hedbratt
Mindshare
Jared Lekkas
Bannerflow
Joakim Persson
ProAd