Trend & Tema – 4 utgåvor per år

Köp 2020 års rapporter av Trend & Tema för 50% (4 utgåvor)! Kostnad 15 000 kr exkl moms.
Villkor: För icke-abonnenter av Trend & Tema.

Erbjudandet gäller tom 19/6.
Maila: Tobias Egge, MMS.
Du får 2020:1 nu och 2020:2 kommer inom två veckor.

Om Trend & Tema

MMS rapport Trend och Tema som kommer ut 4 gånger per år.

Vi undersöker tittande på olika playtjänster, svodtjänster, rörligt sociala medier och YT, även för de som inte ingår i valutan.

Datat bygger på en telefonundersökning, dvs de som svarar uppskattar sitt tittande.

  • Räckvidderna baseras på frågan ”när tittade du senast på”.
  • Hur ser tittandet ut på olika playtjänster, streaming, sociala medier och Youtube
  • Ålder 9-99år
  • 3000 telefonintervjuer.

Resultaten i rapporten Trend & Tema bygger på en datainsamling som genomfördes av Ipsos Observer Sweden AB med hjälp av datorstödda telefonintervjuer, CATI.

Övriga frågor om erbjudandet kontakta Charlotte Thür IAB Sverige