IAB Europe och PubMatic bjuder in alla annonsörer och byråer att delta i deras senaste Online Video-undersökning.

I Europa står online video nu för nästan 40 % av alla display-utgifter och det är det snabbast växande segmentet inom sociala medier. Innovationer inom området, som till exempel mer avancerad kvalitet, gör att tillväxten kommer att fortsätta.

Marknaden är hursomhelst fragmenterad på grund av flera olika faktorer, till exempel medievanor och regleringar. Dessutom saknas en hel del research kring format och vad som påverkar beslut kring köp inom programmatisk handel inom online video.

Därför har nu IAB Europe och Pubmatic skapat en kort undersökning för att få bättre förståelse för format och vad som påverkar köpbeteenden för att få en bättre uppfattning om vilken position online video har i Europa.

Deadline för att fylla i enkäten är fredagen den 7 januari. Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt och är mycket uppskattat.

Delta här!