The World Federation of Advertisers (WFA) anordnar världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningen går IAB Sverige, Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, All of Us och Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien. 

Undersökningen kartlägger bland annat sammansättningen i branschen avseende ålder, kön och etnicitet, hur medarbetare uppfattar mångfald och inkludering på arbetsplatsen, huruvida man känner en känsla av tillhörighet och om man anser att det har skett några framsteg inom dessa områden.

Hjälp oss att kartlägga marknads- och kommunikationsbranschen!  
Sista dagen att svara på undersökningen är 31 juli. Undersökningen tar ungefär 15 minuter att svara på och är anonym. 

Klicka här för att komma till undersökningen

Läs mer om undersökningen hos WFA

Vi är med i initiativet: