Varumärkessäkerhet – Brand Safety 

Problem med Brand Safety uppstår när annonser visas bredvid olämpligt eller olagligt innehåll. IAB Sverige har utarbetat riktlinjer för att minimera riskerna för felaktig placering av annonser.

Regelgruppen Gold Standard Group (GSG) sätter industristandarden och säkerställer att det finns ett regelverk vår tredjepartsaktör, Kantar Media Audit, kan utföra en revision utifrån.

Syftet med denna del i certifieringsprogrammet är att ge annonsörer transparens, kontroll och framförallt ett regelverk att förhålla sig till.

_____________________________________________________________________________________________________

Brand Safety innefattar sju riktlinjer som certifierade företag måste följa och som granskningen bygger på: 

  1. Köpare och säljare av digital display- och ljudreklam ska se till att transaktionen följer en överenskommelse eller ett avtal.
  2. Dessa bör inkludera var reklam ska eller inte bör visas med hjälp av oberoende certifierade verktyg för innehåll (CV-verktyg) eller motsvarande. Enligt den lista som regelgruppen definierar.
  3. Säljare bör bekräfta hur de minimerar risken för felplacerade annonser, oavsett om inventeringen kommer direkt eller från en indirekt källa.
  4. Säljare ska kunna förklara hur processen går till.
  5. Det ska finnas definierade policyer, för att kunna reagera på ett lämpligt sätt då borttagning av annonsplacering sker och det ska finnas processer för att uppfylla dessa policyer.
  6. Samtliga bör utse en ansvarig chef för Gold Standards varumärkesfrågor/brand safety.
  7. Varje undertecknare ska ha sina brand safety-policyer för minimering av felaktiga annonsplaceringar, oberoende av aktörens leverantör av verktyg.

För att uppfylla varumärkets säkerhetskriterier för IAB Sweden Gold Standard måste certifierade företag vara medlem i IAB Sverige, och förbinda sig till att följa regelverket efter godkänd certifiering.