Annonsbedrägeri – Ad Fraud 

Ads.txt, utvecklat av IAB Tech Lab, är en global lösning som hanterar annonsbedrägeri, allt från falska domäner till falskt inventory. Ads.txt uppvisar att säljaren är auktoriserade och indikerar detta genom att information levereras via en enkel text-fil.

Publicister kan lägga till ads.txt-filen på sin webbplats och huvuddomän. Detta skapar en offentligt tillgänglig lista över de säljare som har behörighet att sälja eller återförsälja inventory. Man kan då kontrollera om en webbplats har den tillagda txt-fil genom att skriva in domänen + /ads.txt.

En ads.txt-fil består av information indelad i fyra delar:
1. Domännamnet från annonssystemet eller själva utbytet
2. Publicisternas användar-ID
3. Typen av förhållande mellan publicist och säljare
4. Den typ av inventory som säljs


Hur man använder ads.txt varierar beroende på din position.
→ Om du är medieägare måste du ha en ads.txt som hela tiden är uppdaterad.
→ Om du är ett säljbolag måste du se till att du är listad i publicisternas ads.txt-filer.
→ Om du är köpare måste du begära att dina partner endast visar dina annonser via        ads.txt trafik och att du då specificerar det i dina villkor.