Landsfilialen IAB Sverige samlar landets intressenter inom digital marknadskommunikation. Vi verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation som arbetar för att maximera värdet för branschen utifrån de resurser och förtroende som medlemmarna ger oss. Ditt engagemang är viktigt för att vi ska kunna fortsätta främja kunskap om och skapa riktlinjer för dagens online-marknadsföring.

Påverka och Ena

  • Möjlighet att bidraga inom ditt specialintresse genom att deltaga i våra task force.
  • Var med och styra utvecklingen, tex genom vad de olikatTask force ska arbeta med. När nya standards och riktlinjer ska fastställas kan du påverka genom att inkomma med remissyttranden.
  • IAB Sverige har alltid verkat för att vi inte ska få onödig och dålig lagstiftning som kan begränsa digital marknadsförings utveckling i Sverige och på EU-nivå.

Utbilda

  • Certifiera dig på våra utbildningar till rabatterade priser.
  • Kostnadsfria seminarier där du får höra om intressanta case och ta del av de senaste rönen.
  • Ta del av våra Best Practice Guidelines och andra handböcker.

Skapa värde för branschen

  • Vi gör en genomlysning av reklammarknaden i Europa varje år, som publiceras i en unik AdEx-rapport. Den distribueras utan kostnad till våra medlemmar (värde 8.000 kr ex moms).
  • Vi tar varje år fram ett flertal studier och rapporter som medlemmarna kan ta del av.
  • Medlemskapet är en mötesplats för alla som arbetar med och vill utvecklas inom marknadsföring i digitala medier.
  • Vi formar branschen genom att vara drivande i branschutbildningar, utredningar, utvecklingsprojekt och andra institut som gynnar medlemmarna.

Vill du veta mer eller bli medlem direkt kontakta oss på medlem@iabsverige.se 070 796 48 46.
Vi har tre medlemsalternativ:

Affiliate

Privatpersoner eller företag med <3 anställda 7 100kr

Associate

Företag med 4-24 anställda 15 000kr

Corporate

Företag med >25 anställda 28 750kr

Premium Members IAB Sverige har Premium Members som vi samarbetar lite bredare med. Läs om hur du kan bli Premium Member här.

Industry Partners Våra Industry Partners hjälper organisationen att leda utvecklingen inom branschen. Vill du veta mer om hur, läs här.