Task Force Sök

IAB Sverige Task Force Sök är en grupp specialister inom området sökmarknadsföring. Arbetsgruppen har som uppdrag att ena, påverka och utbilda branschen. Detta genom att ta fram standarder och riktlinjer för annonsering samt diskutera möjligheter och utmaningar som möter branschen idag. 

Du hittar det senaste resultatet av Task Force Sök, Den Stora Sökhandboken och mycket mer under Standards & Guidelines under fliken till vänster.

Ordförande: Emilia Nilsson, Raw Digital
[tmm name=”tf-sok”]