• BakgrundWorking Group
  Task Forces (specialistgrupper) är stommen i IAB Sveriges verksamhet och är därför av stor vikt för styrelsen.
  IAB Sveriges styrelse har tagit fram ett policydokument med några punkter gällande Task Forces arbete och sammansättning.
 • Start av Task Force
  Task Force startas och läggs ned på uppdrag från styrelsen, medlemsföretag kan föreslå nya Task Force till styrelsen med underlag för beslut. Period: Bestäms för varje Task Force vid varje tillfälle. Uppföljning/utvärdering görs på varje styrelsemöte utifrån rapportering från VD eller Task Force-ordförande, beslut sker löpande gällande förändringar eller nedläggning.
 • Medlem i Task Force
  Endast medlemmar i IAB Sverige kan ha representanter i en Task Force, undantag kan endast göras genom styrelsebeslut.
 • Task Force Ordförande
  Ordförande för en Task Force tillsätts av styrelsen utifrån en given period och frågeställning.
 • Task Force uppdrag
  Task Force  uppdrag beslutas av styrelsen med input från medlemmar och Task Force. Varje Task Force ska avlägga delrapporter varje månad till Task Force ansvarig för presentation till styrelsen. Slutrapport av uppdraget ska göras till styrelsen och presenteras till marknaden i form av ett seminarium. Task Force medlemmar bidrar med tid, energi och kunskap med stöd från sitt företag som är medlemsföretag-Då det inte utgår någon ersättning är det av yttersta vikt att vi synliggör vad Task Force gör och vilka som arbetar i dessa. Nedan nämns några sätt som IAB visar sin uppskattning av Task Force medlemmarnas insatser

1. Alla Task Forces presenteras på www.iabsverige.se med alla medlemmar.
2. Task Force ordförande erbjuds fritt inträde till IAB Sweden Mixx och Task Force deltagare får förmånliga erbjudanden.
3. I pressreleaser avseende Task Forces insatser presenteras alla dess medlemmar.
4. I rapporter, guidelines, rekommendationer och standards framarbetade av Task Force nämns alla deltagare med namn och företag.