Sök är det vi gör på en digital enhet när vi går från intention till handling och utför en faktisk sökning.
Sök var den kanal som växte mest 2015 och där Sverige hade störst tillväxt i Europa inom sök enligt IABs AdEx-rapport. IAB Sveriges Task Force Sök tog hösten 2016 fram en handbok för att ge svenska marknadsförare och andra som vill få en överblick över kanalen sök idag.

Du hittar det senaste resultatet av Task Force Sök, Den Stora Sökhandboken, under Standards & Guidelines för Sök.

IAB Task Force Sök

Ordförande: Lisa Wennström, iProspect

Lisa Wennström
iProspect
Joel Odell
Microsoft
Ella Molin
WGP
Freddie Jansson
Google
Emil Nirland
Bizkit Havas
Sabina Edrén
Hear!
Sofia Ahlström
GroupM
Susanne Höglund
OMD
Rebecca Dahl
Tre Kronor Media
Jenny Genetay
Performics
Kontakta ordförande; Lisa Wennström om du vill veta mer eller vill vara med i denna task force.


Seminarium 

SearchSEm21Den 21 september bjöd IAB Sverige tillsammans med Task Force Sök in till ett inspirerande frukostseminarium om Sökmarknadsföring. Vi talade om användning av sökdata och hur du ska få det mesta ur din sökinvestering. Under seminariet presenterade vi den IAB Sverige – Den Stora Sökhandboken. Se agendan och läs mer här.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-11’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-10’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>