OBA står för Online Behavioural Advertising eller på svenska “Intressebaserad marknadsföring” .

IAB Sverige startade i början på 2012 en Task Force som ska fokusera på området.

Under 2016 plockade Självregleringsprogrammet in under “Annonsvänligt Sveriges” arbete.

OBA FRAMEWORK med ANNONSMÄRKNING

Detta är en viktig att underleverantörer/tredje-partsaktörer och även svenska publicisterna visar på transparensen vid användandet av data kopplat till annonsering och att alla följer och skriver under det självregleringsprogram eller ramverk som IAB Europe har arbetat fram under många år ”OBA Framework” i samarbete med flera Europeiska intresseorganisationer och EU kommissionen i Bryssel.

Idag administreras och utvecklas Ramverket av en organisation som heter EDAA.

Målet är att minst 80% av alla annonsvisningar i Sverige ska komma från publicister/webbplatser som har skrivit under OBA Framework även ett krav från EU Kommissionen via IAB Europe.

Till Ramverket finns en administrativ sida kopplat som är översatt på 12 språk, www.youronlinechoices.com/se/. Här ges konsumenter möjlighet att opt-ut från enskilda eller samtliga aktörer som arbetar med OBA och skrivit under ramverket.

Hela självregleringen syftar till att visa på att branschen kan reglera sig själv och ett sätt att undvika onödig lagstiftning.

Alla bolag som jobbar med intressebaserad annonsering bör skriva under att de följer ramverket. Är du en underleverantör eller publicist som inte signerar ramverket hör gärna av dig till IAB Sverige.

IAB Sverige hjälper gärna till med att komma i kontakt med rätt personer för att kunna skriva under rätt dokument.

Här kan du läsa mer om OBA Framework på IAB Europes hemsida.

Find out more about the OBA Self-Regulatory Programme in Europe.

ikonTill vänster är den ikon som ska finnas som en annonsmärkning i närheten av alla annonser som har någon typ av styrning mot utvald grupp.

Ikonen ger användarna en funktion för kontroll över intressebaserad annonsering, tillsammans med den paneuropeiska Your Online Choices-webbplats (www.youronlinechoices.eu). Denna webbplats täcker redan 29 EU/EES-länder även Sverige och finns översatt till svenska. Med enkla funktioner (tillgänglig för alla användare från alla EU / EES-land) som vill stänga av beteendebaserad reklam för användarna. Det mest betydande inslag i detta är att det är ett branschgemensamt engagemang, med stöd av European Advertising Standards Alliance (EASA)s väletablerade och allmänt erkända hanteringssystem för klagomål, som är oberoende och gratis för användarna. I Sverige Reklamombudsmannen (RO).

European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) är en ideell förening med kontor i Bryssel, Belgien. EDAA förvaltar det självreglerande program för Online Behavioural Advertising (OBA). En självreglering som är baserad på underskrifter till ramverket från IAB Europe, OBA Framework. Ramverket är en integrerad del av European Advertising Standards Alliance (EASA) omfattande selfregulatory Best Practice Rekommendation för Online Behavioural Advertising. (RO i Sverige)

Läs mer här

Se filmen om hur intressebaserad marknadsföring fungerar här (på engelska).

Task Forcen bjöd in till ett Rundabordssamtal med Ionel Naftanailas från EDAA och IAB Europe den 12 december 2013.

Ionel Naftanaila, projektledare för OBA-framework hos  IAB Europe och projekt- och Chef för EDAA presenterade vad som pågår på EU-nivå och svarade på frågor.

Ett antal telefonkonferenser mm har ägt rum sedan dess med EDAA.