Mobil marknadsföring är ett område under stark tillväxt världen över.

Utvecklingen av användarvänliga telefoner och utvecklarvänliga operativsystem har lett till att exempelvis mobilt internet idag utnyttjas en stor del av de svenska konsumenterna. Svenska marknaden är en av de mest mogna när det kommer till att adoptera nya användningsområden för mobilen, både bland konsumenter och bland tjänsteutvecklare. Men trots att vi bor i ett land med över 110 procents mobilpenetration så är det många svenska annonsörer som inte provat att nå sin målgrupp via den mobila kanalen.

Task Force Mobile har varit en mycket viktig task force sedan IAB Sveriges start 2009. Men våren 2014 beslutade styrelsen att mobila frågor ska var högst upp hos alla Task Forces agendor och in samlat till en separat grupp.

Task Force Mobile – arbete under 2009 – 2013

Huvudspåret har varit att ta fram en plan för att lyfta mobila frågor och kunskapsnivån hos annonsörer, med inspiration från IAB i UK och US.

Anders Börde var under flera år ordförande för Task Force mobile och drev fler viktiga projekt men framför allt IAB Sverige genom tiderna största projekt Mobile Marketing 360 (MM360) läs mer här nedan.

IAB Sverige höll ett frukostseminarium ”IAB Sverige inleder mobilåret 2012″ den 5 januari då vi hade förmånen att ha Anna Bager, Head of Center of Mobile Excellence från IAB i New York i Sverige.

Trots denna för många lediga dag var uppslutningen långt över förväntan. Vi tolkar detta som att intresset för mobil marknadsföring är mycket stort.

Vi fick lyssna på en inspirerande presentation som hölls av Anna Bager, Head of mobile från IAB US, som bl a pratade om IAB US framgångsrika satsning på deras Mobile Center of Excellence.

Anders Börde, ordförande för IAB Sveriges Mobile Task Force, presenterade bl a den plan för IAB Sweden Mobile Advisory Board, som har arbetats fram under nästan ett år. Ett upplägg med stor inspiration från IAB UK & US lyckade satsningar.

Läs mer om IAB Sveriges mobila satsning i Dagens Media (130111)

MobileMarketing360_logotyp_ny_1

Mobile Marketing 360 Nu finns undersökningen ute och tillgänglig för alla för att ta del av. Du kan nu ta del av utdrag, hela även all data för undersökningen. Hel fritt tack våra partners och samarbeten, som du ser härnedan. Här hittar du undersökningen www.iabmobile.se IAB ser att det är viktigt att fortsätta fokusera på mobil marknadsföring. Vi vill gärna fortsätta vårt arbete, men det förutsätter att vi har partners som vill vara med och därför hoppas jag du fyller ditt intresse för ett fortsatt projekt när du laddar ner rapporten.

Projektet Mobile Marketing 360 presenterades första gången på IAB Sweden Conference 2013. Allt om undersökning och rapporten finns på www.iabmobile.se

 

Här hittar du hela presentationen om Mobile Marketing 360.

 

Informationsmöte om Mobile Marketing 360, 2 oktober 2012

Inspirationen till Mobile Marketing kommer bl a från IAB US och IAB UK som har arbetat med ett sk Advisory Board för mobile marketing. För att driva kanalen framåt på framgångsrikt sätt.

Detta projekt kommer bland annat fokusera på vilka drivkrafter och hinder mobil marknadsföring i Sverige står inför sett utifrån ett konsument-, byrå-, ”specialist”- och annonsörsperspektiv.

Välkomna att delta är ALLA företag och personer som vill vara med och sätta den mobila agendan i Sverige under 2012 och framöver. Vi söker samarbetspartners, kompetens, energi och vilja!

Kontakta: charlotte.thur(at)iabsverige.se

 

Deltagare i Task Forcen från följande företag

MOBB
Daytona
Google
Aftonbladet
Deasign
Swedma

Ordförande för Task Force mobile är Anders Börde.