Branding – ej aktiv Task Force (frågan är högt upp hos alla IAB Sveriges Task Forces)

Inget driver en reklamens genomslag mer än annonsernas idé och utförande. Skillnaden på en genomsnittlig och riktigt bra reklam-enhet kan innebära effekt-ökningar på upp till 1000%.

För att Internet-reklam skall leva upp till sin fulla potential krävs alltså att reklam-skaparna – både inhouse och kreativa byråer – förstår hur mediet fungerar och vilka möjligheter som finns.

IABs task-force för Branding arbetar med att utvärdera reklamformat och teknik från ett kreativt perspektiv. Målet är att utbilda båda köpare och säljare av reklam om best practices och vilka verktyg som finns att tillgå, samt bidra med rekommendationer för hur IABs medlemmar kan stödja byråers arbetsprocess på bästa möjliga vis.

Arbetsområden för Task Force Branding 2012

Utbilda köpsidan kring mätning och analys med fokus på inlärning och kontinuerlig förbättring, snarare än utvärdering och ROI.

Ta initiativ till dialog och samarbete mellan byråer, annonsörer, teknikleverantörer och publicister kring hur Internet-reklamen kan stärka sin position mot andra medier

Bevaka och utvärdera verktyg för kampanjanalys, optimering och annonsköp, som har konsekvenser för hur kreativa byråer bör arbeta

Deltagare

Över 20 personer från olika företag har ingått i Task Forcen men för tillfället är den vilande.

Kontakt

Ordförande för gruppen var Jonas Jonsborg