Här hittar du ett antal användbara verktyg för företag som arbetar med sökmarknadsföring (SEM) i Sverige. Samtliga verktyg är framtagna av vår task force Sök.

Stora Sök- och Produkthandboken 2020

Som konsument, beslutsfattare, butiksägare och föräldrar o.s.v. möter vi små korta ögonblick där vi är i behov av att utföra en sökhandling. Sök sker i klassiska sökmotorer som Google och Bing. Men varje skrivet eller inpratat sökord hos e-handelstjänster, katalogtjänster, resesajter, karttjänster, onlinevideotjänster och jämförelsesajter med fler räknas också som sök. Sök är alltså det vi människor gör på en digital enhet när vi går från intention till handling och utför en faktisk sökning. Handboken uppdaterades januari 2020.


Sök- investeringar & strategier 2020

Realtidsstudie genomförd av IAB Sverige Task Force Sök med annonsörer om sök-investeringar och strategier i december 2019. Studien har genomförts med 48 större annonsörer som svarat hur de ser på 2020 års investeringar och strategier.

Ladda ner hela studien gör du här.


Rekommendation för överlämning av sök-konto mellan byråer eller till kund – Etik & Best Practice

Syftet med IAB Sveriges Etik och Best Practice för överlämning mellan byråer är att att ge en tydlig överblick hur ett överlämnande går till. Vi uppmuntrar branschen att följa rekommendationen för att skapa tydlighet i branschen.
Rekommendation är framtagen av vår task force och var på remiss hos IABs medlemmar november 2018.
Etik & Best Practice – Överlämningsprocessen ingår nu i Stora Sök- & Produkthandboken sidan 49-51.


Sökkalendern – en hjälp att planera sökkampanjer under året

Syftet med Sökkalendern är att lyfta viktiga förändringar under året så att både sökspecialister, övriga byråer (media, kommunikation, pr) samt kunder tillsammans bättre ska kunna planera sin sökstrategi. Handboken uppdaterades hösten 2019 och sätter Sökkalendern i sammanhanget av hur sökaktiviteten speglar konsumentbeteendet, budgetplanering för sök och trendanalys av data. Det är vår önskan att  Sökkalendern ska fungera som ett inspirationsverktyg för dig: se den som ett hjälpmedel för en bättre planerad sökstrategi och en uppmuntran till kreativitet!


 Produkthandboken ingår nu i
Stora Sök- & Produkthandboken

Syftet med IAB Sveriges Produkthandbok för Sök är att ge en översikt över de olika funktioner och produkter som finns att tillgå när du bestämt dig för att använda dig av sökmarknadsföring (SEM) hos Google och Bing.
Produkthandboken uppdaterades 2020 och ingår nu i Stora Sök- & Produkthandboken ovan från sidan 23-47.


Automatisering inom sökmarknadsföring

På ytan kan sökmarknadsföring verka relativt enkelt; man väljer ett antal sökord och skapar annonser som användare ser när de söker efter dessa ord. I verkligheten är det mer komplext. Annonsörer behöver skapa tusentals, ibland hundratusentals, sökord för att synas. Sökord som är relevanta för deras produkter eller tjänster. Samtidigt har användarbeteendet blivit mer avancerat i en värld där mobilen har skapat möjligheter att konstant vara uppkopplad. En översikt över automatisering togs fram av Freddie Jansson på Google & Mathias Sjöberg, då Tele2.