Handboken om Programmatic beskriver det mesta på enkelt sätt inom den automatiserade världen för att sälja och köpa digital annonsering.
Vår task force Programmatic arbetade fram en helt ny version av Programmatisk handel 4.0 2018. Länka gärna till handboken eller bifoga till kunder, leverantörer, elever, lärare som vill veta mer om Programmatic.


Task force Programmatic arbetade fram ett frågeformulär för att ta reda på hur GDPR har påverkat digitala ekosystemet och programmatiska affären. I studien ställdes frågor om Consent-verktyg och IAB ramverk ” IAB Europe Transparent & Consent framework”. Vi genomförde studien i oktober 2018.