Best Practice Guide Online Video

Online video har under de senaste åren varit en av de snabbast växande kategorierna på den svenska annonsmarknaden och framtiden ser lika ljus ut. 2016 uppgick online video annonseringen till drygt €3.9 billion jämfört med €5.3 2017 enligt AdEx-rapporten 2017. Enligt Cisco, världens ledande aktör inom datakommunikation, kommer online video stå för ca 80 procent av all datatrafik år 2019.

 

IAB-Podden Grundläggande om Online Video med David Björk, Mediacom

Utbildande och informativa videos om online video

Varje video är 3-4 min lång och på fem teman inom online video;
Landskapet, Utformning, KPIer, Effekt och Fraud.
Filmerna är framtagna av Task force Online Video och producerade av Tonic.

IAB Europe Report: Attitudes to Digital Video Advertising

2018 är tredje året IAB Europe ger ut en rapport om attityder om reklam inom digital video. Den visar på att digital video nu är en integrerad del av marknadsföringsplaner och är faktiskt en viktig drivkraft för den digitala reklammarknaden som nu är värd 48 miljarder euro i Europa.
Tillfrågade i studien är annonsörer, byråer och utgivare från hela Europa, som svarat på frågor om sina investeringar och intäktsnivåer per device och format, deras mål och mätbehov, de trender de ser och hur de ser på sina investeringsnivåer framöver.