Online video har under de senaste åren varit en av de snabbast växande kategorierna på den svenska annonsmarknaden och framtiden ser lika ljus ut. 2016 uppgick online video annonseringen till drygt €3.9 billion jämfört med €5.3 2017 enligt AdEx-rapporten 2017. Enligt Cisco, världens ledande aktör inom datakommunikation, kommer online video stå för ca 80 procent av all datatrafik år 2019.

 

Filmerna är framtagna av task force och producerade av Tonic.