Best Practice Guide Online Video 5.0

Online video har under de senaste åren varit en av
de snabbast växande kategorierna på den svenska annonsmarknaden och framtiden ser lika ljus ut. 2018 uppgick online video annonseringen till drygt 1,8 miljarder enligt Institutet för reklammätningar (IRM), och prognosen för 2019 ligger på ca 2,1 miljarder kronor.

Utbildande och informativa videos om online video

Varje video är 3-4 min lång och på fem teman inom online video;
Mätmöjligheter, Kreativa lösningar och Effekt 2.0
Filmerna är framtagna av Task force Online Video våren 2019 och producerade av Tonic.

Mätmöjligheter
På vilka sätt kan du mäta hur framgångsrik din annons varit?

.
.

Effekt 2.0
Den här filmen tar upp ytterligare aspekter av att mäta effekten av din annons än vad som gicks igenom i den första filmen.

 

Kreativa lösningar
Bra tips om hur du kan tänka rent kreativt runt att skapa en effektiv annons på flera plattformar samtidigt.

 

IAB-Podden Grundläggande om Online Video med David Björk, Mediacom

Fler utbildande och informativa videos om online video

Varje video är 3-4 min lång och på fem teman inom online video;
Landskapet, Utformning, KPIer, Effekt och Fraud.
Filmerna är framtagna av Task force Online Video och producerade av Tonic.

Landskapet
Hur ser det digitala landskapet ut och hur använder vi online medier?

.

KPI:er
I den här filmen får du lära dig mer om de mätvärden som används för att köpa reklamplats, och de som kan jämföra olika reklamplatser efter reklamen visats.
.

Effekt
Det finns många olika saker som du som annonsör kan uppnå när du väljer att annonsera med rörlig bild och ljud på de digitala plattformarna. För att kunna mäta vilken effekt kampanjen har gett så behöver du sätta upp tydliga målsättningar vad du som annonsör vill uppnå.
.

Fraud
Det är inte förrän efter du har gjort klart din affär som du har en chans att se vad du verkligen fått för dina pengar. Vi ska berätta hur du kan bli lurad när du köper annonser, sk fraud. Hur det fungerar och framförallt hur du kan undvika det.

Utformning
I det här avsnittet går vi igenom de två vanligaste videoannonsformaten som finns på marknaden: instream och outstream.

 

IAB Europe Report: Attitudes to Digital Video Advertising

2018 är tredje året IAB Europe ger ut en rapport om attityder om reklam inom digital video. Den visar på att digital video nu är en integrerad del av marknadsföringsplaner och är faktiskt en viktig drivkraft för den digitala reklammarknaden som nu är värd 48 miljarder euro i Europa.
Tillfrågade i studien är annonsörer, byråer och utgivare från hela Europa, som svarat på frågor om sina investeringar och intäktsnivåer per device och format, deras mål och mätbehov, de trender de ser och hur de ser på sina investeringsnivåer framöver.