Året seminarium hålls i juni.

Uppdateras med mer information och bokning under våren.