Februari 2019 gjorde vi en enkät om trender och attityder i native-annonsering.
Svarande var både köp- och säljsidan.
Här hittar du en sammanställning.

 

Realtidsstudie om Native-annonsering mot mediebyråer och annonsörer juni 2017.
2017 genomförde vi en realtidsstudie mot annonsköpare och mediebyråer i Sverige. Vi ser att studien ger en ögonblicksbild av synen på Native-annonsering. Ladda ner genom att klicka på valfri bild.