IAB Task Force Native Advertising

IAB Sverige Task Force Native Advertising är en grupp specialister inom området. Arbetsgruppen har som uppdrag att uppdatera riktlinjerna för branschen och reda ut förvirringar kring definition och struktur. Detta genom att ta fram standarder och riktlinjer för annonsering samt diskutera möjligheter och utmaningar som möter sektorn idag.

Vad är Native Advertising?

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen.

Native advertising är en del av det bredare begreppet content marketing, som avgränsas genom det faktum att native advertising alltid är betalt utrymme. Du hittar dessa till vänster under Standards & Guidelines.

Ramverket för Native Advertising

Ramverket riktar sig till annonsörer, publicister och teknikleverantörer. Det ska vara tillräckligt tydligt att branschen kan använda det som en ledstjärna och bred nog för att kunna växa med tiden – och samtidigt ge en grund för ytterligare IAB initiativ inom detta område.

Här kan du ladda ner Riktlinjer för Native Advertising – Best Practice Guide 3.0 2020

Sophia Jernberg
Vizeum
Pernilla Boshuis
Matchads
Alexander Sattelmaier
SUNT Content
Caroline Swärd
Bonnier News
Lindha Källström
Ad-On
Stefan Ameln
Informa
Thomas Myrhed
HowCom
Henric Smolak
Strossle
David Lind
Strossle