Den interaktiva marknadsföringen är föremål för dramatiska lagförslag som kan komma att helt ändra spelreglerna för en marknad som är uppbyggd på ett stort mått av självständighet och frihet. Starka röster görs sig i denna debatt hörda för skyddet av individen, men utan motvikt riskerar begränsningarna i användningen av modern teknik att bromsa utvecklingen i många viktiga branscher.
Trots att utvecklingen gått framåt är det i stort sätt omöjligt att veta hur framtidens tjänster och produkter kommer att se ut. För lagstiftare världen över har denna teknikrevolution inneburit användning som varit mycket svår att reglera. Detta särskilt som aktörerna och åtgärderna på ett helt nytt sätt är gränsöverskridande. De traditionella processerna och lösningarna för lagstiftning har i denna nya värld visat sig vara svåra att applicera.
Till höger i menyn kan du läsa om olika verktyg som IAB arbetar med lokalt, på Europanivå och globalt.


Transparency & Consent Framework

Ramverket är ett samarbete mellan IAB Europe och IAB Tech Lab men även andra branschorganisationer står bakom detta ramverk som WFA. Läs mer här.


Samlingssida för Marknadsföringens regler & riktlinjer

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nedladdning-6.jpegVi har vi samlat marknadsföringsreglerade digitala riktlinjer, särskilt de som rör läkemedels-alkohol och tobaksindustrinreklam till barnspelreklam samt online privacyDataskyddsförordningen/GDPRlivsmedel och direktmarknadsföring.
Vi ger även inblick i självreglerande regelverk för den digitala mediebranschen och marknadens överenskommelser enligt best praxis av olika slag som diskrimineringoetisk reklam och hur du ska annonsmärka influencer marketing och native advertising. Till samlingssidan!


Minacookies.se

Sedan 2011 har vi en lagbestämmelse som säger att cookies får användas bara om användaren får tillgång till information om för vilket ändamål cookies används och samtycker till den (se avsnitt 4 nedan om samtycke). Cookies får dock liksom tidigare alltid användas när det är nödvändigt för att överföra elektroniska meddelanden via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt. Användning av cookies regleras i 6 kap 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”).
Vi har tillsammans med andra branschorganisationer inom branschen och ett antal kommersiella aktörer arbetat fram en rekommendation för svenska marknaden som kom november 2011. Man har sedan dess ansett att den fortfarande var aktuell och inga händelser inom området hade uppstått som gjorde att tidigare skrivningar behövdes ändras.

IAB Sverige har tillsammans med andra branschorganisationer tagit fram en oberoende sajt som är fritt att länka till för alla sajtägare är www.minacookies.se


Delade Meningar

Rapporten Delade Meningar 2019 är genomförd av Insight Intelligence i samarbete med oss, Cirio Advokatbyrå, Ports Group och Skatteverket. Den visar att andelen som ser den ökade insamlingen av personlig digital information i samhället som negativt har fördubblats de senaste fyra åren. 42 procent av svenskarna är oroliga för att den information man delar med sig av digitalt används i syften som man inte är bekväm med. Det är en dubbelt så stor andel som för fyra år sedan.