Föreslagen ePrivacy-förordning


Direktivet om ePrivacy (direktiv 2002/58 / EG), även med smeknamnet “Cookiedirektivet” på grund av dess regler för lagring och åtkomst till data på en användares enhet, såsom Internet-cookies. Direktiv som främst ska reglera behandlingen av personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation, dvs. av telekomleverantörer. EPrivacy-direktivet (ePD) är av betydelse för den digitala reklambranschen på grund av de ovan nämnda reglerna för kakor/cookies, som är allmänt tillämpliga och inte begränsade till sektorn för elektronisk kommunikation. Cookies spelar en viktig roll på webbplatser som ger en personlig upplevelse men även relevant reklam. ePrivacy föreskriver att medlemsstaterna måste skapa regler som kräver att webb-platsoperatörer informerar den berörda användaren om användningen av kakor och får deras samtycke för användning av (de flesta) kakor.

Nu har kommissionen föreslagit att direktivet ska upphävas och ersättas med en ePrivacy-förordning. Enligt EU-lagstiftningen kan medborgarna förlita sig på förordningar direkt, vilket innebär att EUs medlemsstater inte längre har en roll när det gäller att tolka dess tillämpning så att den passar inom deras nationella rättsordning. I sin nuvarande form skulle förordningen kräva användarnas samtycke i enlighet med reglerna i den allmänna Dataskyddsförordningen för laglig användning av kakor, reklamidentifierare (t.ex. IDFA och AAID), enhets-fingeravtryck etc. för att samla in information (inte bara personuppgifter) och för att leverera riktad reklam. Den föreslagna förordningen skulle också ge webbläsare och annan programvara skyldighet att ge möjlighet att aktivt förhindra datainsamling via cookies el dyl. Och tvinga användare att göra ett val när det gäller deras integritets-preferenser under installationen. Detta skulle vara fallet inte bara för webbläsare, utan för alla applikationer eller enheter som kan ansluta till internet. För mer information om de politiska och rättsliga aspekterna av förslaget, kolla in IAB Europes ”Vanliga frågor om cookie-förordning” tillsammans med IAB Europes ståndpunkt om förslaget till ePrivacy-förordning nedan.


IAB EUROPE POSITION ON THE PROPOSED ePRIVACY REGULATION


Cookie Regulation FAQ – IAB Europe – Här