Svensk Display-standard 2.1

IAB:s annonsstorlekar har arbetats fram avgår task force Display. Riktlinjerna är anpassade för marknaden som den ser ut idag och kommer att ses över kontinuerligt för att följa utvecklingen av display-marknaden i Sverige.Med avstamp i IAB:s internationella standardiseringsarbete så presenteras här den andra upplagan av Svensk & Internationell Display­-standard.

 

Creative Guidelines 1.0 – kreativa riktlinjer för Display för desktop, tablets- och mobil-annonsering.

Grunden för dessa Riktlinjerna bygger på “IAB (US) Creative Format Guidelines for Display & Mobile Advertising” från 2016. De arbetades fram efter omfattande annonsprestandatester med olika typer av annonsenheterna på utgivarsajter i olika webbläsare. Målet för dessa riktlinjer var att  komma fram till bla optimala filvikter. I dokumentet finner du de svenska riktlinjerna som tagits fram av en av vår task forces. De och bygger på ytterligare tester som har genomförts i Sverige på svenska sajter. Nya kreativa riktlinjer har arbetats fram för att helt anamma HTML5-tekniken som standarden för displayannonsers utformning. Flash-innehåll i annonser är inte del av IAB Sveriges Rekommendation med anledning av att flera webbläsare inte stöder Flash längre. Idag är det HTML5 som blivit den logiska övergången för utformning av displayannonser.