IAB Sverige – Svensk Display-standard 2.1

IAB:s annonsformats-standard har arbetats fram av vår task force Display. Riktlinjerna är anpassade för marknaden som den ser ut idag och kommer att ses över kontinuerligt för att följa utvecklingen av display-marknaden i Sverige. Med avstamp i IAB:s internationella standardiseringsarbete så presenteras här den andra upplagan av Svensk & Internationell Display­-standard.


IAB Sweden Creative Guidelines 1.0 – kreativa riktlinjer för Display för desktop, tablets- och mobil-annonsering.

Grunden för dessa Riktlinjerna bygger på “IAB (US) Creative Format Guidelines for Display & Mobile Advertising” från 2016. De arbetades fram efter omfattande annonsprestandatester med olika typer av annonsenheterna på utgivarsajter i olika webbläsare. Målet för dessa riktlinjer var att komma fram till bland annat optimala filvikter. I dokumentet finner du de svenska riktlinjerna som tagits fram av en av vår task forces. De och bygger på ytterligare tester som har genomförts i Sverige på svenska sajter. Nya kreativa riktlinjer har arbetats fram för att helt anamma HTML5-tekniken som standarden för displayannonsers utformning. Flash-innehåll i annonser är inte del av IAB Sveriges Rekommendation med anledning av att flera webbläsare inte stöder Flash längre. Idag är det HTML5 som blivit den logiska övergången för utformning av displayannonser.


Ad Unit Portfolio utvecklad av IAB Tech Lab

Nya standardannonsportfölj: Lättvikt, cross-screen och flexibla format som implementerar LEAN-principerna.
Ad Unit Portfolio är en ny global annonsportfölj som utvecklats av IAB Tech Lab, Ad Portfolio Working Group. Riktlinjer som ska förbättra reklamupplevelser i olika digitala landskap, som webbplatser, mobilappar, sociala medier, kommunikations- och messenger-tjänster samt i nya digitala upplevelser som VR och AR.

IAB Sverige arbetar med att testa formaten och har tagit fram en konverteringstabell från IAB Sveriges Displaystandard till Ad Unit Portfolio. Det innebär en översättning av fasta pixelformat till ratio-format, med andra ord responsiva annonsenheter.

IAB New Standard Ad Unit Portfolio består av: Display- Native- Nya medieupplevelser som Emoji-, 360-graders bild- och video-, VR- och augmented reality (AR) -annonser.
Syftet med de nya riktlinjerna är att förbättra användarupplevelse, snabbare prestanda och icke-störande annonsinnehåll baserat på följande principer:

Respekt: En konsuments främsta mål är att konsumera utgivarens innehåll
Kontroll: En konsument har kontroll över sin annonsupplevelse
Val: En konsument bestämmer vilket innehåll han eller hon vill uppleva och hur länge.

IAB Sverige arbetar med att testa formaten och har tagit fram en konverteringstabell utifrån IAB Sveriges Displaystandard till Ad Unit Portfolio. Det innebär en översättning av fasta pixelformat till ratio-format (responsiva annonsenheter). Arbetet fortgår för en övergång när marknaden är mogen.