Vad är Digital Audio?

Svaret är inte helt givet; kategorin omfattar flera olika plattformar med olika typer av innehåll och publik. För den här guiden har task force Audio valt att avgränsa sig till följande definition:
“Digital Audio omfattar reklambaserade tjänster som distribueras till konsumenter via internet-uppkopplade plattformar.”
Vår definition täcker in kommersiella aktörer som radiostationer/nätverk, musiktjänster, podcasts.
Digitalt ljud kategoriseras ofta som musiktjänster, radio eller podcasts men skillnaderna blir allt mindre och idag finns musiktjänster som erbjuder radio, radioprogram som paketeras som podcasts och podcasts med fokus på musik. Även om grupperingen musiktjänster, radio och podcasts är förenklad finns ändå vissa skillnader som skiljer dem åt både i distribution och konsumtion. Vi utvecklar det här ytterligare i avsnittet “Det digitala ljudlandskapet”.