Här hittar du material som IAB har arbetat fram tillsammans med branschen. Du hittar IAB Sveriges Handbok om Podcast 1.0, IAB Sveriges Handbok om Digital Audio 3.0 och IAB Europe – Buyer’s Guide to Digital Audio 2020. Allt material är fritt att ladda ner!

Handbok för Digital Audio 3.0

Digital Audio omfattar flera olika typer av innehåll och distributionssätt. För den här guiden har vi valt att avgränsa oss till följande definition:

“Digital Audio omfattar ljudinnehåll som distribueras till konsumenter via internet-uppkopplade plattformar och/eller enheter”

Digitalt ljud kategoriseras ofta som musiktjänster, radio eller podcasts men skillnaderna blir allt mindre och idag finns musiktjänster som erbjuder radio, radioprogram som paketeras som podcasts och podcasts med fokus på musik. Gränsen mellan podcasts och ljudbok förflyttas och i den mån ljudböcker är reklambaserade inryms dessa i handbokens definition av podcasts.

____________________________________________________________________________

Handbok för Podcast 1.0

Podcasts är ett samlingsbegrepp för publicering av ljudinnehåll via Internet. Idag förknippas podcasts främst med talat innehåll, men kan också i innehålla annan typ av ljudinnehåll som musik. I Sverige finns begreppet podd, poddradio och poddsändning – vilka alla är synonymer till begreppet podcasts.
Ladda ner Handboken om Podcast här om du vill lära dig mer:


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är buyersguide-audio-IAB_EU.jpg

IAB Europe – Buyer’s Guide to Digital Audio

November 2020 släppte IAB Europe sin ”Buyer’s Guide to Digital Audio” för att hjälpa planerare och köpare av media att navigera i de möjligheter som en ny värld av ljud skapar för marknadsförare.
Den här guiden ger harmoniserade definitioner för digitalt ljud i Europa, en översikt över utvecklingen av ljudannonsering och landskapet i Europa, samt viktiga överväganden och Best Practice för digital ljudannonsering. På så sätt säkerställer den att köpare av traditionellt ljud och digital reklam har den kunskap som krävs för att genomföra effektiva digitala reklamkampanjer.
Digital Audio Guide som en unik resurs och nyckelverktyg för annonsörer för att ge en bättre förståelse för hur stor ljudmöjligheten är och hur man kan dra nytta av den under de kommande tiden.
IAB Europe i samarbete med Spotify, Magnite, Oracle Data Cloud, Triton Digital och Xaxis.