Riktlinjer för Annonsvänligt Sverige
inklusive Coalition for Better Ads

Är från november 2019 del av IAB Sweden Gold Standard

Tillsammans med representanter från hela mediebranschen sedan 2016 har det tagits fram riktlinjerna för Annonsvänligt Sverige, för att skapa en bättre annonsmiljö ur ett konsumentperspektiv. Arbetsgruppen har tagit hänsyn till både kommersiella, tekniska och användarvänliga aspekter i framtagandet Riktlinjerna.
Flera sajter har Certifierat sig enligt dessa Riktlinjer.

Här finner du inte bara vårt material men även globala standards från IAB USA och IAB Europe som Coalition for Better Ads Standarden som är inkluderad i Annonsvänligt Sverige.

Från 28 november är Annonsvänligt Sverige en del av Gold Standard Programmet läs mer om det här.


Ad Unit Portfolio

Ad Unit Portfolio utvecklad av IAB Tech Lab – Konverteringstabell

Nya standardannonsportfölj: Lättvikt, cross-screen och flexibela format som implementerar LEAN-programmet.
Ad Unit Portfolio är en ny global annonsportfölj som utvecklats av IAB Tech Lab, Ad Portfolio Working Group. Riktlinjer som ska förbättra reklamupplevelser i olika digitala landskap, som webbplatser, mobilappar, sociala medier, kommunikations- och messinger-tjänster samt i nya digitala upplevelser som VR och AR.

IAB Sverige arbetar med att testa formaten och har tagit fram en konverteringstabell utifrån IAB Sveriges Displaystandard till Ad Unit Portfolio. Det innebär en översättning av fasta pixelformat till ratio-format (responsiva annonsenheter). Arbetet fortgår för en övergång när marknaden är mogen.

IAB New Standard Ad Unit Portfolio består av: Display- Native- Nya medieupplevelser som Emoji-, 360-graders bild- och video-, VR- och augmented reality (AR) -annonser.
Syftet med de nya riktlinjerna är att förbättra användarupplevelse, bättre prestanda och icke-störande annonsinnehåll baserat på följande principer:

Respekt: En konsuments främsta mål är att konsumera utgivarens innehåll
Kontroll: En konsument har kontroll över sin annonsupplevelse
Val: En konsument bestämmer vilket innehåll han eller hon vill få och hur länge.


 

Nedan hittar du länkar till följande standards

  • LEAN – IAB Tech Lab
  • IAB New Standard Ad Unit Portfolio
  • Coalition for Better Ads
  • Mina Cookie.se
  • IAB Sveriges: Adblockers – Vägledning för publicister 2016