Riktlinjer för Annonsvänligt Sverige

Vi har tillsammans med representanter från hela mediebranschen tagit fram riktlinjerna för Annonsvänligt Sverige för att skapa en bättre annonsmiljö ur ett konsumentperspektiv. Arbetsgruppen har tagit hänsyn till både kommersiella, tekniska och användarvänliga aspekter i framtagandet av vårt material.
Idag är flera sajter Certifierade enligt dessa Riktlinjer.

Här finner du inte bara vårt material men även sådant producerat av IAB USA och IAB Europe.