Annonsvänligt Sverige blir Gold Standard 2019

IAB Sverige tog tillsammans med branschen fram ett Ramverket 2016 som
fick namnet Annonsvänligt Sverige.

Från årsskiftet 2019/2020 övergick Annonsvänligt Sverige till att ingå i Gold Standard.
Ramverket för Annonsvänligt Sverige är som ett delmål i Gold Standard. Det delmål som värnar om god användarvänlighet på våra annonsfinansierade webbplatser i Sverige.

Läs mer om Gold Standard här.