Task force

Interaktiv marknadsföring och digitala medier rymmer många olika frågor och intresseområden. Därför arbetar IAB Sverige med ett antal Task Force som tar fram handböcker, standards och guidelines för sina specialområden. En Task Force fungerar som en projektgrupp som bildas i syfte att leverera ett konkret resultat kring ett specifikt ämne eller fråga under en definierad tidsperiod.

Task force Annonsvänligt Sverige

Denna Task Force har som mål att ta fram Guidelines, dvs riktlinjer för branschen där vi gemensamt formulerar vad vi ser som en lämplig annonsmiljö för...

Task force Audio

“Digital Audio omfattar reklambaserade tjänster som distribueras till konsumenter via internet-uppkopplade plattformar.” IAB Sverige Task Force Audio startades 2015 och dess uppdrag är att diskutera möjligheter och...

Task force DOOH

Ordförande: Fredrik Klar, Wavemaker IAB Sverige tillsatt en Task Force för Digital Out-of-Home 2016. IABs arbetsgruppen strävar efter att utbilda marknaden om värdet av DOOH som en kraftfull...

Task force Influencer Marketing

Att samarbeta med inflytelserika ambassadörer på nätet blir allt vanligare bland företag som vill skapa en närmare relation till sin målgrupp. Många annonsörer kämpar dock...

Task force Insikt & Analys

Ordförande: Mårten Erlberg, DDS Dentsu Data Services Tillförordnad ordförande Emelie Löfdahl, Tobii

Task force Legal & Policy

Task Force Legal & Policy arbetar intensivt med att företräda de kommersiella aktörernas intressen i debatten om skyddet av den personliga integriteten. Den interaktiva marknadsföringen...

Task force Native Advertising

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen. Native advertising är...

Task force Online Video

Task Force Video har som övergripande mål att arbeta för att undanröja hinder för en snabb tillväxt för videoannonseringen och göra mediet lättare att...

Task force Programmatic

Denna Task Force arbetar med frågor som berör det vi på svenska idag kallar Automatiserad handel eller Programmatic Buying som även är under dessa...

Task force Sök

Sök eller också kallat SEM och SEO är det vi gör på en digital enhet när vi går från intention till handling och utför en...

Task Force Viewability