Task force

Interaktiv marknadsföring och digitala medier rymmer många olika frågor och intresseområden. Därför arbetar IAB Sverige med ett antal Task Force som tar fram handböcker, standards och guidelines för sina specialområden. En Task Force fungerar som en projektgrupp som bildas i syfte att leverera ett konkret resultat kring ett specifikt ämne eller frågaunder en definierad tidsperiod.

Riktlinjer för Task Force

Hur arbetar en Task Force inom IAB Sverige? Task Force-arbetet har strukturerats på ett sätt som syftar till att skapa förutsättningar för IAB Sveriges...

Task force Annonsvänligt Sverige

Ordförande: Alexandra Callius, Discovery

Task force Audio

Ordförande: Mattias Björkman, Bauer Media

Task force DOOH

Ordförande: Fredrik Klar, Wavemaker

Task force Influencer Marketing

Ordförande: Natalie Tideström Heidmark, United Screens

Task force Insikt & Analys

Ordförande: Mårten Erlberg, DDS Dentsu Data Services

Task force Legal & Policy

Task force Native Advertising

Task force Online Video

Ordförande: David Björk, Mediacom

Task force policy

Bakgrund Task Forces (specialistgrupper) är stommen i IAB Sveriges verksamhet och är därför av stor vikt för styrelsen. IAB Sveriges styrelse har tagit fram ett...

Task force Programmatic

Ordförande: Marcus Ericson, Meetrics

Task force Sök

Ordförande: Lisa Wennström, iProspect

Task Force Viewability