Task Force

Interaktiv marknadsföring och digitala medier rymmer många olika frågor och intresseområden. Därför arbetar IAB Sverige med ett antal Task Force som tar fram handböcker, standards och guidelines för sina specialområden. En Task Force fungerar som en projektgrupp som bildas i syfte att leverera ett konkret resultat kring ett specifikt ämne eller fråga under en definierad tidsperiod.

Task force Audio

“Digital Audio omfattar reklambaserade tjänster som distribueras till konsumenter via internet-uppkopplade plattformar.” IAB Sverige Task Force Audio startades 2015 och dess uppdrag är att diskutera möjligheter och...

Task force Digitala Annonsaffären

Denna task force är inte aktiv i dagsläget. Frågor som angränsar detta område behandlas i task force Gold Standard.

Task force DOOH

Ordförande: Fredrik Klar, Wavemaker Arbetsgruppen strävar efter att utbilda marknaden om värdet av DOOH som en kraftfull kanal och målet är att bidra till utveckling som...

Task force Gaming, Gamers & Esport

Spelbranschen är en snabbt växande bransch och är redan idag en av världens största. En innehållskategori med passionerade fans vilket gör det till en...

Task force Gold Standard

Denna Task Force har som mål att ta fram Guidelines, det vill säga riktlinjer för branschen där vi gemensamt formulerar vad vi ser som en lämplig...

Task force Influencer Marketing

Att samarbeta med inflytelserika ambassadörer på nätet blir allt vanligare bland företag som vill skapa en närmare relation till sin målgrupp. Många annonsörer kämpar dock...

Task force Insikt & Analys

Ordförande: Anne Mogensen Voss, Dentsu Data Labs

Task force Legal & Policy

Task Force Legal & Policy arbetar intensivt med att företräda de kommersiella aktörernas intressen i debatten om skyddet av den personliga integriteten. Den interaktiva marknadsföringen...

Task force Native Advertising

Annonsering som följer samma beteende som resterande innehåll och är utformad så att användaren upplever det som en naturlig del av plattformen. Native advertising är...

Task force Online Video

Task Force Video har som övergripande mål att arbeta för att undanröja hinder för en snabb tillväxt för videoannonseringen och göra mediet lättare att...

Task force Programmatic

Denna Task Force arbetar med frågor som berör det vi på svenska idag kallar Automatiserad handel eller Programmatic Buying som även är under dessa...

Task force Sök

Sök eller också kallat SEM och SEO är det vi gör på en digital enhet när vi går från intention till handling och utför en...

Task Force Viewability

The Post Third Party Cookie Task Force

The Post Third Party Cookie Task Force Styrelsebeslut från våren 2020 låg bakom det svenska initiativet för starten av ny Task Force på området “post...