Du som ska delta i certifieringsprogrammet får strax före introduktionsdagen inloggningsuppgifter som ger tillgång till allt studiematerial.

Studiematerialet kräver lösenord – skriv in lösenordet kopiera ej.

Innehåll i instuderingsmaterialet - Onlinesäljare

BASKUNSKAPER OM DIGITALA MEDIER

Beräkningar, Terminologi, Akronymer
FÖRSTÅ EKOSYSTEMET FÖR DIGITAL REKLAM

Förklara traditionella marknadsföringsmodeller
Differentiera fördelarna med digitala medier jämfört med traditionella
Beskriv värdekedjan för medier
Beskriv digitala reklamformat
Differentiera digitala reklamplattformar
Definiera centrala digitala reklamverktyg och teknologier
Göra medieberäkningar
Följa standarder/policyer
Förstå ekosystemet för digital reklam: Sammanfattning
Exempelfrågor: Förstå ekosystemet för digital reklam
SÄLJA DIGITALA MEDIER

Identifiera vanliga reklamtyper för digitala mediekanaler
Prospektera för nya kunder
Genomföra behovsbedömning
Anpassa digital reklamprodukt efter kundmålen (era variabler)
Förstå interna analyser och analyser från tredje part
Förhandla införandeorder (IO) för digitala medier
HANTERA KAMPANJER I DIGITALA MEDIER

Lansera digitala reklamkampanjer
Övervaka digitala reklamkampanjer
Hantera kampanjer i digitala medier
Exempelfrågor: Hantera kampanjer i digitala medier
ANALYSERA KAMPANJRESULTAT

Analysera data från digitala reklamkampanjer
Se över möjligheten att förnya eller merförsälja en digital reklamkampanj
Presentera resultat för digital reklamkampanj samt nya möjligheter
Analysera kampanjresultat: Sammanfattning
Exempelfrågor: Analysera kampanjresultat
Förstå ekosystemet för digital reklam
Sälja digitala medier
Hantera kampanjer i digitala medier
Analysera kampanjresultat

Innehåll i instuderingsmaterialet - Adops / DCM

EKOSYSTEMET FÖR DIGITALANNONSERING

Förklara olika marknadsföringsmodeller
Traditionell annonsering vs digital
Värdekedjan för media
Annonsformat
Digitala medieplattformar
Digitala annonsverktyg och tekniker
Mediematematik
Digitala standards
DIGITALA KANALER

Sökmarknadsföring
Displayannonsering. Beskriv värdekedjan för medier
Native Advertising
Mobilannonsering
Digital Video annonsering
Sociala medier
Audio
DOOH
HANTERA ANNONSKAMPANJER

Kreativt material
Lansera annonskampanjer
Övervaka kampanjer
Analysera kampanjdata
Se över möjligheterna att förnya eller merförsäljning av kampanjer