Youronline_bild

 Intressebaserad annonsering

Your Online Choices är en webbplats som ger dig en utförlig förklaring av intressebaserad annonsering och dina valmöjligheter. Du ges också möjlighet att avaktivera intressebaserad annonsering. Webbplatsen är översatt till 17 språk och finns även på svenska.

Your Online Choices hemsida

En del känner kanske redan till vad begreppet intressebaserad annonsering innebär, andra kanske tycker att det verkar komplicerat. Därför har IAB Europe ställt samman denna webbplats med förhoppningen att den ska vara lättbegriplig för alla.

I korta drag är intressebaserad annonsering en metod som gör det möjligt att visa Internetanvändare annonser som är anpassade efter deras intressen. Det är säkert, transparent och utformat för att göra det enklare för dig som konsument.

Vad är intressebaserad annonsering?

Intressebaserad annonsering är en metod för att presentera annonser på de webbplatser du besöker på Internet och göra dem mer anpassade till dina intressen. Intressen grupperas baserat på tidigare användning av Internet, och Internetanvändare visas sedan annonser som matchar deras intressen. Marknadsföringen blir på så sätt bättre anpassad och mer användbar för besökaren.

Hur fungerar det?

Tänk dig att du planerar en semester i Rom. Du surfar till en webbsida om Rom och läser några artiklar, exempelvis om var du ska bo och vilka platser du ska besöka. Nästa dag, när du till exempel läser en artikel om ditt favoritlag i fotboll, visas en annons med ett erbjudande för två personer att äta middag, men bara betala för en, i Rom. Det kan också vara ett erbjudande om rabatt på hyrbil i Rom eller liknande. Du ser dessa skräddarsydda annonser eftersom du och andra i likhet med dig har visat intresse för Rom. Genom att utnyttja teknik som bara är möjlig på Internet kan man minska antalet annonser som inte är intressanta för dig och förbättra hela upplevelsen.

IAB Europe – OBA Framework (Online Behavioural Advertising) är ett ramverk som främjar självreglering av det vi på svenska valt att kalla Intressebaserad annonsering online. Den fastställer en struktur för att kodifiera en branschs goda praxis och fastställer vissa principer för att öka öppenheten och val för webbanvändare inom EU / EES.

 

Bolag som arbetar med intressebaserad annonsering bör skriva under detta ramverk. Flera organisationer har gemensamt tagit fram denna rekommendation för branschen. Du finner organisationerna som står bakom i ramverket i ramverket tillsammans med undertecknande bolag. Tillsammans har de arbetat för att stödja reklamens ekosystem.

 

Dokumentet är avsett att gälla som en konsumentvänlig standard för OBA eller Intressebaserad annonsering.

OBA görs av annonsörer och annonsnätverk för att nå rätt målgrupp. I Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) kapitel D finns onlineregler för OBA. Reklamombudsmannen tillämpar dessa regler vid prövning av OBA. Vill du anmäla reklam enligt OBA-ramverket gör du det till Reklamombudsmannen.

IAB och våra samarbetspartners använder cookies för att förbättra användbarheten på våra webbplatser och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Sedan den 1 juli 2011 har de juridiska kraven för att använda cookies ändrats. IAB har tagit fram en rekommendation som har för syfte att ge uttryck för god sed på marknaden vid användning av cookies. Rekommendationen tillsammans med en enkel vägledning finns tillgänglig här på minacookies.se. Det finns också en ikon framtagen för att underlätta för branschen läser mer på mincookies.se

 

Task Force OBA

IAB Sverige startade i början på 2012 en Task Force som ska fokusera på området Intressebaserad annonsering. Gruppens uppgift är att se till att svenska aktörer skriver under OBA Framework och att hålla svensk marknaden uppdaterad om vad som händer inom området OBA på Europanivå. Under 2016 plockade Självregleringsprogrammet in under ”Annonsvänligt Sveriges” arbete.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-29’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>