Hösten 2016 uppdaterade IAB Sverige Viewability Measurement Guidelines från våren 2016 med ett tillägg för mobilen. Rekommendationen är framtagen av IABs task force Viewability med stöd från den amerikanska Ad Impression Measurement Guidelines från IAB och MRC.

 

Viewability Ad measurment – Make Measurment Make Sense

Under 2011 samlades Association of National Annonsörer (ANA), American Association of Reklambyråer (4A s) och Interactive Advertising Bureau (IAB) för att förbättra digital mätningar, av allt att döma det enskilt största hindret för marknadsförare, publicisters och byråers tillväxt . De tre föreningarna samlades under namnet Making Measurement Make Sense (3MS), målet var en bransch förändring av mediavalutan i syfte att förbättra resultat för alla parter i en transaktion.

3MS med bl a MRC och IAB tog 2014 fram ett dokument för att få hela branschen på samma väg mot ett samarbete och samförstånd för att ge bästa möjliga utfall för det största antalet deltagare på kortast tid. Delmålet var en övergången från en levererad visning till en synlig visning. Läs mer om arbetet och ta del av en film som beskriver den nya valutan.

Vad är MRC?
Media Rating Council (MRC) genomför och säkerställer mätningtjänster/system relaterade till mediebranschen genom ackrediteringar (accreditations). Ackreditering säkerställer att tjänsten är giltig, pålitlig och effektiv utifrån de av branschen förbestämda riktlinjer och etiska kriterier för mätningstjänster t ex viewability.
Syftet med ackrediteringar är att informera användarna om huruvida sådana målmätningar utförs i överensstämmelse med de utvecklade kriterierna och förfarandena. Här är länk til MRCs sida för ackrediterade tjänster.

View_FAQmobile_bildIAB Sveriges Task Force Viewability tog fram denna FAQ 2016.

Anledningen till att vi valde att göra en FAQ för mobilen gällande Viewable measurement var att Task Forcen bedömde att vid denna tidpunkt inte kunde ställa sig bakom en slutlig standard för viewable measurement för mobilen och svenska marknaden.

Här hittar du en FAQ med några frågeställningar som förklarar bl a varför.

Viewability_realtidsstudie_IAB2016_bildViewability mätningar – En realtidsstudie utförd av IAB Sverige 2016

Under december 2015 och januari 2016 gick IAB Sveriges Task Force Viewability ut med en enkät där vi tillfrågade svenska publicister, medieköpare och teknikleverantörer om viewability-mätningar. Undersökningen gjordes via ett online svarsformulär.

Vi fick in 220 svar – 109 sälj-, 64 köp-, 36 teknik-sidan och 11 annat. Vi har en tonvikt på publicister som har svarat på studien

IAB Sverige har bedömt att det är relevant bild av marknaden just nu.

Realtidsstudien ger en bra bild av vad köp- och säljsidan står gällande viewability-mätningar idag.

Viewability measurment - IAB US

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-28’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>