sokhandbokenSom konsument, beslutsfattare, butiksägare och föräldrar o.s.v. möter vi små korta ögonblick där vi är i behov av att utföra en sökhandling. Sök sker i klassiska sökmotorer som Google och Bing. Men varje skrivet eller inpratat sökord hos e-handelstjänster, katalogtjänster, resesajter, karttjänster, onlinevideotjänster och jämförelsesajter med fler räknas också som sök. Sök är alltså det vi människor gör på en digital enhet när vi går från intention till handling och utför en faktisk sökning.

Läs mer om Sök i handboken publicerad november 2017.

Ladda ner Stora Sökhandboken

Syftet med Sökkalendern som publicerades november 2017 är att lyfta viktiga förändringar under året så att  både sökspecialister, övriga byråer (media, kommunikation, pr) samt kunder  tillsammans bättre ska kunna planera sin sökstrategi. Den här handboken sätter Sökkalendern i sammanhanget av hur sökaktiviteten speglar konsumentbeteendet, budgetplanering för sök och trendanalys av data. Det är vår önskan att  Sökkalendern ska fungera som ett  inspirationsverktyg för dig: se den som ett  hjälpmedel för en bättre planerad sökstrategi och en uppmuntran till kreativitet!

 

Ladda ner Sökkalendern

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i

Syftet med IAB Sveriges Produkthandbok är att ge en översikt över de olika funktioner och produkter som finns att tillgå när du bestämt dig för att använda dig av sökmarknadsföring hos Google och Bing.

Läs mer i Produkthandboken- sök publicerad november 2017.

Ladda ner Produkthandboken- sök