Realtidsstudie om Native Advertising mot mediebyråer och annonsörer juni 2017.

IAB Sveriges med hjälp av Task force Native har genomfört en realtidsstudie mot annonsköpare och mediebyråer i Sverige. Vi ser att studien ger en ögonblicksbild av synen på Native Advertising. Ladda ner genom att klicka på valfri bild.

nativemedianativeannonsor

nativefront
BEST PRACTICE GUIDE – NATIVE ADVERTISING 2.0
IAB Sverige introducerade sina första riktlinjer för Native Advertising under 2013. Då var vi tidigt ute och fenomenet “Native” var relativt nytt . Sedan dess har Native Advertising vuxit och fortsätter att så göra: 2016 var Native enligt IRM värt 200 miljoner kronor*.

IAB:s taskforce för Native Advertising har under våren 2017 genomlyst erbjudandet inom Native Advertising på marknaden och endast fokuserat på hur de olika annonsformaten ser ut. Ambitionen med dessa uppdaterade riktlinjer har varit a skapa klarhet kring framförallt nomenklatur och märkning. Vi hoppas a de nya riktlinjerna ska göra det enklare för såväl publicist, tekniska plattformar som köpande kunder och mediebyråer att förstå vad som erbjuds och vad de olika lösningarna innebär. Vi menar också att de nya riktlinjerna, om de efterföljs, ger en klarhet till användarna/läsarna som är otroligt viktiga att ta hänsyn till oavsett medie och format.

Parallellt med IAB:s Task Force har det pågå arbeten inom Sveriges Tidskridskrifter och TU (Tidningsutgivarna). Riktlinjerna från IAB överensstämmer med dessa med undantaget att i Sveriges Tidskridskrifter föreslås märkningen “annonssamarbete” och “reklam”.

 

 

 


 

Riktlinjer Native adv bild_2

1.0 Native advertising har blivit ett hett ämne inom annonsmarknaden. Som med alla nya digitala kanaler kommer en viss förvirring om definition och struktur. Med anledning av detta har IAB Task Force för Native Advertising arbetat med att ta fram riktlinjer för branschen inom området.

Den första publicerades 2014.

 

Ladda ner Riktlinjer för Native Advertising

 

Ladda ner Studien om Native Advertising

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-24’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>