Projektet Mobile Marketing 360 tittade på vilka drivkrafter och hinder mobil marknadsföring i Sverige stod inför sett utifrån ett konsument-, byrå- och bolagsperspektiv.

IAB och partners publicerade resultatet och bakgrunden på siten www.iabmobile.se

Ladda ner rapporten

 

BAKGRUND

Det saknades en heltäckande rapport som både beskrev nuläget och bidrog med relevanta framtidsrekommendationer för företag och byråer.

Projektet Mobile Marketing 360 tittade på vilka drivkrafter och hinder mobil marknadsföring i Sverige stod inför, sett utifrån ett konsument-, byrå- och bolagsperspektiv. Under mars 2013 intervjuade vi 1000 privatpersoner, 50 bolag och 30 byråer. Vi ville ta reda på vad som fungerar inom mobil marknadsföring, vad som inte funkar, vad folk vill ha mer av, vad bolagen planerar, vem som redan har förstått och varför några fortfarande ligger efter. Projektets primära syften var att utbilda svenska bolag. Vi tog fram ny fakta, analys och ”best practice” som skulle fungera som ett handfast stöd för bolag som ville bli mer mobila.

Vi tittade på mobilannonsering, mobildialog och relationsbyggande, mobila appar, mobilen som stöd inom shopping och mobil integrerat i kampanjmixen. Vårt mål var att få nya insikter, en överblick och identifiera områden som det måste arbetas vidare med.

Presentation av projektet Mobile Marketing 360

 

EXCLUSIVE PARTNERS för projektet var

tv.nu, Google, Eniro, Posten, Sveriges Annonsörer, Tarento.

 

PARTNERS var

Appspotr, Freespee, Daytona, mobiletech, IDG, Harbour Front, inmobi, Fröjd, mBlox, Tre Kronor, Telenor.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-23’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>