CreativeGuidelines1_0Creative Guidelines 1.0 – kreativa riktlinjer för Display för desktop, tablets- och mobil-annonsering.

Grunden för dessa Riktlinjerna bygger på “IAB (US) Creative Format Guidelines for Display & Mobile Advertising” från 2016.

De har arbetats fram efter omfattande annonsprestandatester med olika typer av annonsenheterna på utgivarsajter i olika webbläsare. Målet för dessa Guidelines var att  komma fram till bla optimala filvikter.

I dokumentet finner du de Svenska Riktlinjerna som tagits fram av en av IAB Sveriges task forces. De och bygger på ytterligare tester som har genomförts i Sverige på svenska sajter.

Nya Kreativa Guidelines har arbetats fram för att helt anamma HTML5-tekniken som standarden för displayannonsers utformning.

Flash-innehåll i annonser är inte del av IAB Sveriges Rekommendation med anledning av att flera webbläsare inte stöder Flash längre. Idag är det HTML5 som blivit den logiska övergången för utformning av displayannonser.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-19’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>