EDAA Den europeiska Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) är en ideell organisation baserad i Bryssel som ansvarar för att kartlägga initiativet av självreglering för Online Behavioural Advertising (OBA) eller på svenska Intressebaserad annonsering i hela Europa. EDAAs huvuduppgift är att fungerar som den centrala licensmyndigheten för OBA-Ikonen och att tillhandahålla tekniska hjälpmedel för konsumenterna att utöva insyn och kontroll över OBA
genom www.youronlinechoices.eu – Konsumenternas plattform för sitt annonsval. EDAA styrs av EU-organisationer som utgör värdekedjan för OBA inom Europa och agerar för att främja ett samverkande synsätt. Mer information finns på: www.edaa.eu.

European Advertising Consumer Research Index 2016

Detta är en kort sammanställning av European Advertising Consumer Research Index 2016. Undersökningen gjordes på uppdrag av TRUSTe och EDAA och utfördes av Ipsos Mori. Medverkande var 15,000 personen från 15 olika Europeiska länder under november 2016. Läs rapporten i helhet här. 

edaa2016edaa2016 b

Om Europeiska Principer för OBA

Självregleringsprinciperna för Online Behavioural Advertising (OBA) har utvecklats av en branschövergripande insats på EU-nivå, med EASA:s (European Advertising Standards Alliance) Best Practice rekommendation om OBA framtaget av IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe) OBA Framework. En viktig roll när det gäller efterlevnaden av dessa principer är de nationella självreglerande organisationerna (SRO – Reklamombudsmannen i Sverige) och lokala IAB kontor.

MEDIAKONTAKT

For more information, please contact: Dave Barron, mail, EDAA Project Officer. Tel: +32 (0)2 213 4180

Är du intresserad av att skriva under eller veta mer om OBA Framework kan du kontakta Charlotte Thür, IAB Sverige Tel +46 707 90 94 97, charlotte.thur(at)iabsverige.se

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-20’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>