Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker

box-cookiesSedan 2011 har vi en lagbestämmelse som säger att cookies får användas bara om användaren får tillgång till information om för vilket ändamål cookies används och samtycker till den (se avsnitt 4 nedan om samtycke). Cookies får dock liksom tidigare alltid användas när det är nödvändigt för att överföra elektroniska meddelanden via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

IAB Sverige tillsammans med andra branschorganisationer inom branschen och ett antal kommersiella aktörer arbetade fram en Rekommendation för svenska marknaden som kom november 2011, “Rekommendationen för Användande av Cookies och jämförliga tekniker” Rekommendationen sågs över av parterna juni 2013. Då bedömde man att Rekommendationen för Användande av Cookies fortfarande var aktuell och inga händelser inom området hade uppstått som gjorde att tidigare skrivningar behövdes ändras.

Användning av cookies regleras i 6 kap 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”).

Minacookies_se bildInformationssite

IAB Sverige har också tagit fram en informationssida som vi uppmanar alla att länka till från sin egen informationssida om cookies.Minacookies_se bild
Om du är webbplatsägare ser vi gärna att du länkar till minacookies.se om du uppfyller rekommendationen om användandet av cookies för att informera dina besökare om din webbplats cookieanvändande. www.minacookies.se.

Minacookies.se är en bransch-neautral sida som alla i branschen kan länka till som följer rekommendationen.

Ikon – Vi använder Cookies

”ALLT-OM-COOKIES”-IKONEN – Länka gärna till minacookies.se Om du är webbplatsägare ser vi gärna att du länkar till minacookies.se om du uppfyller Rekommendationen om användandet av cookies för att informera dina besökare om din webbplats cookieanvändande. Du kan också förtydliga din länk genom den ikon som finns kopplad till rekommendationen. Mir info om ikonen hittar du här.

vi_anvander_cookies_ikon_120x36


Följande står bakom rekommendationen

Företag: AdForm, Eniro, Google, Microsoft, SpecificMedia, TradeDoubler och Vendemore

Organisationer: IAB Sverige, Komm, NDM, Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer och TU

Samarbete med: ICC och Reklamombudsmannen

Läs mer om cookies på PTS hemsida.

Intressebaserad annonsering (OBA)

Ramverk för intressestyrd online-annonsering (OBA)

EASA/IAB Europes Ramverk för intressestyrd online-annonsering (OBA) tillämpas på användning av cookies och jämförbar teknik med fokus på beteende vid webbsurfning över tid och över webbdomäner som saknar ägarsamband, där tekniken används till att skapa intresseprofiler eller för att koppla surfvanor till sådana intresseprofiler i syfte att visa reklam anpassad till den webbsurfande personens intressen och preferenser.

Ramverket finns tillgängligt att laddas ned från:  https://iabsverige.se/standards-och-guidelines/oba-framework/

 

Frågor & kontakt

Har du frågor om Rekommendationen av Användande av Cookies, minacookies.se eller OBA Framework, kontakta:

Charlotte Thür, mobil +46 707 90 94 97 eller

Henrik Nilsson, advokat, mobil +46 727 23 11 00.

 

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i

[r]

=i

[r]

||function(){
(i

[r]

.q=i

[r]

.q||[]).push(arguments)},i

[r]

.l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-15’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>