IAB Sveriges Task Force Programmatic arbetade fram en helt ny version av Handbok Programmatisk handel 4.0 2018.

Handboken om Programmatic beskriver det mesta på enkelt sätt inom den automatiserade världen för att sälja och köpa digital annonsering.
Länka gärna till handboken eller bifoga till kunder, leverantörer, elever, lärare som vill veta mer om Programmatic.

 

IAB Sveriges Task Force Programmatic arbetade fram ett frågeformulär för att ta reda på hur GDPR har påverkat digitala ekosystemet och programmatiska affären. I studien ställdes också frågor om Consent-verktyg och IAB Sveriges Ramverk ” IAB Europe Transparent & Consent framework”

IAB Sverige genomförde studien i oktober 2018.

Ta del av studien här.

GDPR- General Data Protection Regulation- eller på svenska Dataskyddsförordningen är en av de viktigaste reformerna som gjorts rörande dataskyddshantering. Den 25 maj måste alla ändringar vara implementerade och det är mycket att sätta sig in i. Vad behöver du göra? Task Forcen har tagit fram en enkel översikt.

 

IAB Programmatisk Fee Transparency Calculator
IAB Fee Transparency Calculator ger annonsörer och utgivare en granulär, partnerspecifik utvärdering av programmatisk teknik, service och lagerkostnader i procent av deras effektiva CPM.

Den är utformad för att vara tillräckligt flexibel för att rymma de flesta medieplanskanaler och kostnadsmodeller, inklusive CPM-baserade avgifter, procent av medieavgifter och fasta avgifter. Kalkylatorn organiserar och kvantifierar sedan avgifterna baserat på deras roll i försörjningskedjan.

Programmatic_realtidsBildUnder ett antal år har IAB Sverige gjort en realtidsstudie där vi gått ut och ställt frågor om olika fenomen inom Programmatic så även oktober 2016 och med fokus på Rich media inom Programmatic.

IAB Sverige Realtidsstudie Publicister 2016
IAB Sverige Realtidsstudie Köpare 2016

Undersökning som IAB Europe har gjort om Automatiserad Handel i Europa;

  • Automatiserad handel ses som en viktig drivkraft för bättre targeting; vilket ses som den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för kampanjer i dag.
  • 89% av branschen tror att automatiserad handel är framtiden, men endast 42% har en strategi för automatiserad handel på plats.
  • 25% av marknadschefer har aldrig hört talas om automatiserad handel; vilket potentiellt kan bli det största hindret för att förutse branschens tillväxt.

Läs hela rapporten från undersökningen från juni 2014, här.

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-25807045-27’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>