Annonsvänligt Sverige 1.1

av1_ny_sigill

Mediebranschen har de senaste åren upplevt en rad tekniska och kommersiella framsteg vilket har lett till att säljare och köpare inom media parallellt utvecklat nya annonsformat, metriker, mät­ och effektiviseringsmetoder för att möta branschens framsteg och förväntan. Detta har lett till mindre samsyn, mindre kontroll och mindre fokus på användaren. De senaste årens kraftiga utveckling av adblocker­ användande är en tydlig fingervisning på att branschen behöver ett starkare fokus på användarvänlighet.

Dokumentet har varit på remiss hos IAB medlemmar och därefter uppdaterats.

 

Coalition for Better Ads är en motsvarande standard men global. IAB US och IAB Europe är delaktiga i arbetet och 2018 integrerades CfBA med Annonsvänligt Sverige.

Vi som stödjer Annonsvänligt Sverige och deltagit i Task Forcen är:

Schibsted, MTG, Bonnier, Egmont, Google, Discovery, TV4, PHD Media, LRF Media, Stampen, Ooyala, Allt för Föräldrar, AOL, Criteo och Oats.

Ordförande för Task Forcen är Alexandra Callius.

Tack till dig som läser detta. Du visar att vi som bransch står för långsiktighet och proaktivitet. IAB Sverige har tillsammans med representanter från hela mediebranschen tagit fram dessa riktlinjer för att skapa en bättre annonsmiljö ur ett konsumentperspektiv. Arbetsgruppen har tagit hänsyn till både kommersiella, tekniska och användarvänliga aspekter i framtagandet av detta dokument.

Googles annons-filter för webbläsaren Chrome & Coalition for Better Ads

Google kommer att införa ett filter i Chrome i mitten av februari 2018. Detta filter kommer vara baserat på Coalition for Better Ads-standarden. Filtret innebär att annonsformat som inte följer standarden kommer att filtreras bort i webbläsaren Chrome. IAB Europe och IAB US har varit delaktiga i att utforma standarden Coalition for Better Ads. Coalition for Better Ads kommer att ingå 2018 i den Svenska Standarden Annonsvänligt Sverige som kom 2016.

Du kan redan nu testa Chrome-filtret för din webbplats för desktop och mobilen.
Du har länkar till detta nedan.
Det finns också ett mycket användbart forum där du kan ställa frågor eller hittar du svar på dina frågor direkt i forumet.

Använd testverktyget för strukturerad data om du vill kontrollera om Google kan analysera uppmärkningen av strukturerade data och visa dem i sökresultatet.
Är du osäker på hur du märker upp strukturerade data i din HTML-kod? Använd länkarna ovan.
Validera det strukturerade datainnehållet i HTML-e-post med hjälp av verifieringsverktyget för strukturerad data i e-post.

Forum där man kan ställa frågor
Ad Experience Report Product Forum

  • Utgivare som letar efter hjälp vid fastställandet av sina annonsupplevelser kan logga in i produktforumet Ad Experience Report för att söka hjälp från forumet och hur man kan åtgärda ”annonsupplevelser” som bryter mot den Coalition for Better Ads.
  • I början kommer detta forum att övervakas av produktteamet, men vi kommer så småningom att tillsätta Top Contributors för att hantera hjälpforumet.