IAB SVERIGE: ADBLOCKER-VÄGLEDNING FÖR PUBLICISTERAdblockers_publ_1a

Detta dokument har tagits fram av IAB Sverige som ett underlag till mediaföretag i deras överväganden om dessa skall hantera det ökande användandet av adblocker­programvara. Innehållet bygger på sammanställd information från IABs medlemmar, i Sverige och internationellt. Dess stomme utgår från principer framtagna av IAB USA, med fördjupanden och justeringar anpassat för den svenska mediebranschen. Med detta dokument går Sverige i bräschen för att samla och adressera adblocking. IAB Sveriges sammanfattande bild ger stöd för att ett handlande i enlighet med detta dokument har positiva effekter på mediaföretags affärgenom hos användaren ökad förståelse för värdeväxlingen mellan annons och innehåll, etablerad användarkommunikation och möjligheter till nya intäktskanaler vilket således leder till kraftigt minskat adblocker­användande.

Vägledningen var på remiss hos IAB Sveriges medlemmar t.om 8 juli 2016.