Svensk Displaystandard för desktop och mobilen

IAB:s annonsstorlekar har arbetats fram av IAB Sveriges Task Force Display. Dessa riktlinjer är anpassade för marknaden som den ser ut idag och riktlinjerna kommer att ses över kontinuerligt för att följa utvecklingen av displaymarknaden i Sverige.

Med avstamp i IAB:s internationella standardiseringsarbete så presenteras nu den andra upplagan av Svensk & Internationell Display­-standard.

Här hittar du Svensk Displaystandard under Digitala Annonsaffären

Standards & Guidelines Digitala Annonsaffären